Archiwalne

Praca z ofiarami wykorzystania seksualnego

Tematyka szkolenia:

1. Przemoc seksualna.
2. Charakterystyka sprawcy przemocy seksualnej.
3. Charakterystyka ofiary przemocy seksualnej.
4. Dziecko, jako ofiara wykorzystania seksualnego.
5. Czynniki ryzyka i dynamika przemocy seksualnej. Czynniki ryzyka w rodzinie i poza rodziną.
6. Ujawnianie wykorzystywania seksualnego.
7. Ogólne zasady kontaktu z ofiarą wykorzystania seksualnego. Kontakt z dzieckiem- ofiarą, rozmowa z opiekunem.
8. Konsekwencje doznanej przemocy seksualnej u dzieci i dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego.
9. Portret psychologiczny rodziny kazirodczej, członkowie rodziny i ich relacje.
10. Zastosowanie metod diagnostycznych stosowanych wobec dziecka krzywdzonego, wiarygodność zeznań dziecka, podatność na sugestię. Kryteria wiarygodności zeznań dziecka wykorzystanego seksualnie.
11. Interwencja psychologiczna w sytuacji wykorzystania seksualnego.
12. Interwencja prawna w sytuacji wykorzystania dziecka.
13. Zasady przesłuchiwania dziecka.
14. Psychoterapia dzieci po urazach psychicznych, specyfika pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie. Praca terapeutyczna z rodzicami dzieci wykorzystywanych seksualnie
15. Podstawowy proces leczenia dorosłej ofiary wykorzystania seksualnego.

Koszt szkolenia: 400 zł
Zgłoszenia: www.dcp.wroclaw.pl
e-mail: [email protected]
tel. 071 332 36 70

Prowadzenie: Dorota Werner – psychoterapeutka, specjalista terapii uzależnień, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkolenia terapeutycze – PARPA, Polski Instytut Eriksonowski, Studium Pomocy Seksuologicznej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, interwencje kryzysową, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Specjalizuje się w terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały drukowane, przerwy kawowe, świadectwa MEN (wydawane na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 .02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 31, poz.216)

DCP: www.dcp.wroclaw.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Praca z ofiarami wykorzystania seksualnego (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»