Archiwalne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Prawne i praktyczne aspekty stosowania znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niebieska Karta w nowym wydaniu – WARSZTATY. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych". Miejsca szkoleń: Bielsko-Biała, Opole, Tarnów

"Prawne i praktyczne aspekty stosowania znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niebieska Karta w nowym wydaniu – WARSZTATY. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych"

07.03.2011r. BIELSKO-BIAŁA
23.03.2011r. OPOLE
06.04.2011r. TARNÓW

WYKŁADOWCA: prawnik, pracuje jako oficer Policji. Współpomysłodawca procedur policyjnych i algorytmów postępowania związanych z tzw. „Niebieską kartą”. Pomysłodawca i inicjator utworzenia punktów interwencji kryzysowej przy jednostkach Policji oraz tzw. „Niebieskich Pokoi”, jak również struktur do zwalczania przestępczości narkotykowej i nieletnich. Wieloletni komendant jednostki Policji. Aktualnie rzecznik prasowy w jednej z komend miejskich. Wykładowca i trener w wielu fundacjach oraz na wyższych uczelniach. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Samorząd terytorialny jako ogniwo walki z przemocą w rodzinie. Preambuła rządowa – podstawowe prawa człowieka
2. Rodzina – ofiara i sprawca przemocy w przepisach ustawy
3. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych – skład i zadania. Grupy robocze – skład i zadania. Porozumienie międzyinstytucjonalne, jako umowa cywilnoprawna. Ochrona danych wrażliwych – poufność informacji
4. Ujednolicenie procedury „Niebieskiej Karty”, podniesienie rangi instrumentu prawnego – narzędzie dla wybranych. Nadzór nad realizacją zadań ustawowych – koordynator krajowy i zespół monitorujący
5. Sprawozdawczość z działalności instytucji prawnych w zwalczaniu przemocy w rodzinie
6. Instrumenty prawne: natychmiastowe opuszczenie mieszkania i zakaz zbliżania się, zatrzymanie podejrzanego o stosowanie przemocy w rodzinie, warunki prawne i rzeczywiste okoliczności umożliwiające odebranie dziecka rodzinie, dożywotni zakaz kontaktowania się z dzieckiem, stosowanie środków karnych, odpow. podejrzanego za niestosowanie się do orzeczeń sądu
7. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna członków zespołu i grup roboczych za przekroczenie obow. służbowych lub niedopełnienie ich
8. Obowiązki sądu w realizacji zwalczania przemocy w rodzinie. Sposoby i metody realizacji zadań, wzory obowiązujących dokumentów.

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
kk1990 » 20 lutego 2024, 12:53

orzeczenie z sądu

piorun20 » 20 lutego 2024, 12:47

Księgowanie-DPS

Emels » 20 lutego 2024, 12:19

Narzędzia do budowy domu

margo22 » 20 lutego 2024, 12:06

Do Toma prośba o sprawdzenie