Archiwalne

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) – 120 godzin dydaktycznych (3 sesje po 4 dni w miesiącu) – OD NAJBLIŻSZEJ EDYCJI PO ZMIANACH PROGRAMOWYCH! Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych.

Udział w szkoleniu pozwoli:

- uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,

- zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych,

- zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie,

- zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc,

- zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie,

- zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,

 -zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
Kierownikiem Studium jest mgr Piotr Antoniak.

Informacje o bieżącej edycji

Terminy:
04-07.02.14
25-28.03.14
15-18.04.14

Kurs odbywa się w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.

Koszt dydaktyki wynosi 1950 zł. Pieniądze można wpłacać w dwóch ratach – przed pierwszą i trzecią sesją.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja \”ETOH\” (www.etoh.edu.pl, +22 836 80 81).

Wypełnione zgłoszenie można wysłać, mailem [email protected], pocztą lub faksem do sekretariatu IPZ Warszawa, ul.Gęślarska 3; fax.; (22) 863-42-75.
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrytacyjnych udziela Magdalena Tesarska, (sekretariat IPZ) tel.: (22) 863-87-38; 863-90-97, w sprawach merytorycznych kierownik studium Piotr Antoniak (sekretariat pogotowia \”Niebieska Linia\”), tel. 22 824-25-01, 22 823-96-64.
pełna informacja o szkoleniu pod adresem:

www.psychologia.edu.pl/szkolenia/studium-przeciwdziaania-przemocy-w-rodzinie.html

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
agaGOPS1 » 22 lipca 2024, 12:32

ŚP do kiedy Tom pomocy:-)

majka1234 » 22 lipca 2024, 12:29

śp

nagdam » 22 lipca 2024, 12:04

zmiana kategorii zaszeregowania

agejszen92 » 22 lipca 2024, 11:44

do kiedy śp