Archiwalne

Szkolenie w LABORATORIUM POZYTYWNEJ ZMIANY

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE Z MEDIACJI RODZINNYCH W TORUNIU

LABORATORIUM POZYTYWNEJ ZMIANY W TORUNIU ZAPRASZA NA SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE Z MEDIACJI RODZINNYCH W TORUNIU

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest umożliwienie osobom, które zajmują się prowadzeniem mediacji np.: w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, poszerzenia swoich kompetencji o mediacje w sprawach rodzinnych.

UCZESTNICY
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli szkolenie z mediacji w wymiarze przynajmniej 40 godzin lub ukończyli studia podyplomowe z zakresu mediacji i są zainteresowani zdobyciem nowych umiejętności lub/i rozpocząć ścieżkę rozwoju, jako mediator/mediatorka w sprawach rodzinnych. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja przy użyciu formularza rejestracyjnego znajdującego się poniżej, udokumentowanie odbycia szkolenia z zakresu mediacji (dyplom + suplement ze spisem poruszanych zagadnień) oraz uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.
Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywne rozpatrzenie formularza zgłoszeniowego. Szkolenie odbędzie się, jeśli grupa szkoleniowa będzie liczyła min. 8 osób. Dla zapewnienia komfortowych warunków pracy i efektywności procesu dydaktycznego maksymalna grupa szkoleniowa to 12 osób.

PROGRAM SZKOLENIA
Mediacja rodzinna, a inne formy pomocy rodzinie
Techniki wspomagające rozwiązywanie konfliktów w mediacjach rodzinnych i rozwodowych
Rodzina we współczesnym świecie – trudności i wyzwania
Mediacja rodzinna, mediacja rozwodowa
Rodzina w sytuacji rozwodu
Sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej
Dziecko w rozwodzie, dziecko w mediacji
Zjawisko przemocy w rodzinie, a mediacja
Rola mediatora rodzinnego
Współpraca mediatora z innymi specjalistami
Współpraca mediatorów
Rozwód jako kryzys w perspektywie indywidualnej, diadycznej oraz rodzinnej
Mediacja rodzinna jako jedno z narzędzi sprawiedliwości naprawczej (ang. Restorative Justice)
Mediacja rodzinna w dokumentach Rady Europy
Aspekty prawne mediacji rodzinnej
Etyka w pracy mediatora rodzinnego.

Łącznie – 50 godzin dydaktycznych zajęć.

METODY SZKOLENIOWE
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczestników, ćwiczeń wspomaganych mini wykładami, dyskusji, symulacji mediacji rodzinnej, odgrywania ról, metod wyobrażeniowych jak również z użyciem narzędzi do autodiagnozy umiejętności uczestników. Proces dydaktyczny budowany jest w oparciu o cykl Kolba.

KOSZT
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1370 złotych (brutto z 23% VAT).
Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu na szkolenie należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy ING Bank Śląski, o numerze: 05 1050 1979 1000 0090 6799 4096. W tytule przelewu prosimy o wpisanie „Szkolenie z mediacji rodzinnych” oraz podać imię i nazwisko uczestnika/ uczestniczki. Ostateczny termin dokonania wpłaty równoznaczny z zarezerwowaniem miejsca to 15. kwietnia 2011.
W cenie organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe (tzw. hand-out’y), skrypty z dużą zawartością teorii, komplet broszur nt. mediacji, poczęstunek w przerwach, możliwość konsultacji z trenerami po zakończeniu szkolenia, dostęp do biblioteczki mediacyjnej oraz imienne certyfikaty (z wyszczególnieniem zagadnień poruszanych podczas szkolenia, ilości godzin oraz rozwijanych kompetencji).
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia najpóźniej 10 dni przed jego rozpoczęciem i do zwrotu wpłaty w pełnej wysokości osobom, które ją uiściły.
W przypadku wycofania się uczestnika/ uczestniczki, który został zakwalifikowany i dokonał wpłaty na konto organizator:
Zwróci całość wpłaty, jeśli zostanie poinformowany o fakcie rezygnacji 10 dni przed rozpoczęciem pierwszego dnia zajęć.
Potrąci 20% wpłaconej kwoty, jako opłatę manipulacyjną i na pokrycie poniesionych kosztów w przypadku, gdy uczestnik wycofa się w terminie krótszym niż na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć

Dla zainteresowanych wystawiamy faktury VAT (stawka „23%.”).

TERMINY ZAJĘĆ
Piątek, 20 maja 2011, godz. 10:00 – 20:00
Sobota, 21 maja 2011, godz. 10:00 – 20:00
Niedziela, 22 maja 2011, godz. 10:00 – 16:00
Sobota, 28 maja 2011, godz. 10:00 – 20:00
Niedziela, 29 maja 2011, godz. 10:00 – 16:00

MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej Laboratorium Pozytywnej Zmiany w centrum Torunia (Starówka).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz dostępny jest na stronie www.pozytywnazmiana.pl

Należy wypełnić go elektronicznie i odesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Do formularza należy dołączyć skan dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu mediacji (wraz z wyszczególnieniem liczby godzin i poruszanych zagadnień) lub przesłać go faksem na numer: +48 56 471 02 21.

ZAPRASZAMY

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»