Newsy

Wobec przemocy w rodzinie


W pół roku po obowiązywaniu nowych przepisów dwie trzecie gmin w Polsce nie podjęło jeszcze uchwał w sprawie powołania zespołów interdyscyplinarnych – wynika z danych MPiPS. Nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązują od sierpnia 2010 roku.

Bez pomocy w przemocy

Obowiązujące przepisy nakładają na gminy m.in. obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem będzie m.in. diagnozowanie problemów, inicjowanie interwencji, opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych

Z danych prezentowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej według stanu na luty 2011 wynika, że tylko w 33% rad gmin  podjęło uchwały, dotyczące trybu powoływania i odwoływania członków takich zespołów oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania.

– Po półrocznym okresie funkcjonowania przepisów ustawy nie jest to liczba zadowalająca – przyznaje Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Jak zapowiedziała w odpowiedzi na interpelację poselską, jej resort „podejmie właściwe, mobilizujące samorządy gminne działania i na bieżąco będzie monitorował stan realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie".

Według minister Fedak wpływ na stosunkowo niewielką liczbę powstałych zespołów interdyscyplinarnych mogły mieć tegoroczne wybory samorządowe. – Władze, które funkcjonowały w samorządach lokalnych do listopada ubiegłego roku, w większości do końca swojej kadencji, nie podejmowały decyzji o realizacji tego zadania. Rady gmin, które powstały po wyborach, skupione były nad bieżącymi pracami – wyjaśnia szefowa MPiPS.

Jednak nie tylko w samorządach ustawa nie funkcjonuje jeszcze w pełni.

„Prace legislacyjne nad rozporządzeniami trwają dość długo" – pisze Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej w piśmie do Rzecznika Praw Dziecka. I wyjaśnia: „wymagają one bowiem skrupulatnych uzgodnień, zarówno ze stroną rządową, jak i z partnerami społecznymi".

Do tej pory w życie weszły rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zgodnie z zapisami nowelizacji resort musiał je wydać w ciągu pół roku od dnia wejścia w życie ustawy. Powstał też Zespół Monitorujący do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (we wtorek 10 maja odbędzie się jego pierwsze posiedzenie).

Odnośnie do wydania pozostałych aktów normatywnych ustawodawca nie wskazał wprost terminów do ich wydania. MPiPS zapewnia jednak, że prace są na końcowym etapie. Chodzi m.in. o rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieska karta". /aba/

źródło: www.samorzad.pap.pl

oprac. ops.pl angoc

 

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kulisy procedowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

08 stycznia 2019      TAGI:         
Niedawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy o przeciwdziałaniu...»
przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna wobec kobiet w dobie koronawirusa

06 maja 2020      TAGI:         
#PelniMocyWciszyNiemocy to nowy projekt Fundacji Kochasz Dopilnuj, dotyczący przemocy...»
Ataki na pracowników socjalnych

Co z aktami przemocy wobec pracowników socjalnych?

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej o drastycznym...»

Ruszyła Akcja Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

29 listopada 2019      TAGI:      
Właśnie rozpoczęła się kolejna Akcja Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć....»

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Znamy wyniki procedury odwoławczej!

19 kwietnia 2019      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zatwierdzeniu wyników...»