Newsy

Wobec przemocy w rodzinie


W pół roku po obowiązywaniu nowych przepisów dwie trzecie gmin w Polsce nie podjęło jeszcze uchwał w sprawie powołania zespołów interdyscyplinarnych – wynika z danych MPiPS. Nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązują od sierpnia 2010 roku.

Bez pomocy w przemocy

Obowiązujące przepisy nakładają na gminy m.in. obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem będzie m.in. diagnozowanie problemów, inicjowanie interwencji, opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych

Z danych prezentowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej według stanu na luty 2011 wynika, że tylko w 33% rad gmin  podjęło uchwały, dotyczące trybu powoływania i odwoływania członków takich zespołów oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania.

– Po półrocznym okresie funkcjonowania przepisów ustawy nie jest to liczba zadowalająca – przyznaje Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Jak zapowiedziała w odpowiedzi na interpelację poselską, jej resort „podejmie właściwe, mobilizujące samorządy gminne działania i na bieżąco będzie monitorował stan realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie".

Według minister Fedak wpływ na stosunkowo niewielką liczbę powstałych zespołów interdyscyplinarnych mogły mieć tegoroczne wybory samorządowe. – Władze, które funkcjonowały w samorządach lokalnych do listopada ubiegłego roku, w większości do końca swojej kadencji, nie podejmowały decyzji o realizacji tego zadania. Rady gmin, które powstały po wyborach, skupione były nad bieżącymi pracami – wyjaśnia szefowa MPiPS.

Jednak nie tylko w samorządach ustawa nie funkcjonuje jeszcze w pełni.

„Prace legislacyjne nad rozporządzeniami trwają dość długo" – pisze Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej w piśmie do Rzecznika Praw Dziecka. I wyjaśnia: „wymagają one bowiem skrupulatnych uzgodnień, zarówno ze stroną rządową, jak i z partnerami społecznymi".

Do tej pory w życie weszły rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zgodnie z zapisami nowelizacji resort musiał je wydać w ciągu pół roku od dnia wejścia w życie ustawy. Powstał też Zespół Monitorujący do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (we wtorek 10 maja odbędzie się jego pierwsze posiedzenie).

Odnośnie do wydania pozostałych aktów normatywnych ustawodawca nie wskazał wprost terminów do ich wydania. MPiPS zapewnia jednak, że prace są na końcowym etapie. Chodzi m.in. o rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieska karta". /aba/

źródło: www.samorzad.pap.pl

oprac. ops.pl angoc

 

Komentarze Wobec przemocy w rodzinie (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

30 sierpnia 2021      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia, zwracając uwagę na ogromną...»
Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»
Jak skutecznie reagować na przemoc w rodzinie, aby nie zaszkodzić (sobie i innym)

Jak skutecznie reagować na przemoc w rodzinie, aby nie zaszkodzić (sobie i innym) – szkolenie online

19 lutego 2021      TAGI:         
W dniu 22.02.2021r. odbędzie się bezpłatne szkolenie online, którego problematyka...»
Profilaktyka 40 Plus nowa odsłona

Profilaktyka 40 Plus – nowa odsłona

21 czerwca 2022      TAGI:         
Minister Zdrowia zapowiedział nową odsłonę programu „Profilaktyka 40 Plus”....»