Archiwalne

Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień i w sytuacji przemocy w rodzinie

W dniu 20.05.2011 zapraszamy na szkolenie pt."Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień i w sytuacji przemocy w rodzinie". Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu teorii kryzysu i interwencji kryzysowej oraz poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej.
Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów – szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych – którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej.

Tematyka:

1. Definicje kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
4. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.
5. Działanie w interwencji kryzysowej.
6. Charakterystyka uzależnienia.
7. Opis Faz Uzależnienia oraz Mechanizmów Psychologicznych.
8. Zasady prowadzenia rozmów z osobą uzależnioną.
9. Kontrakt terapeutyczny z osobą uzależnioną – specyfika.
10. Kryzys przemocy w rodzinie, jako zjawisko cykliczne. Dynamika zjawiska przemocy domowej.
11. Charakterystyka sprawcy i ofiary przemocy. Świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka. Zjawisko wyuczonej bezradności.
12. Pierwszy kontakt ze sprawcą przemocy.
13. Metody interwencji wobec sprawcy przemocy.
14. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą. Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy.
14. Budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy.
15. Różnice między interwencja kryzysową a poradnictwem długoterminowym.

Koszt: 200 zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są do 18.05.2011 lub do wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia on-line na www.dcp.wroclaw.pl  lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl  (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: [email protected]

Szczegółowe info o tym szkoleniu w zakładce Dział Szkoleń i Rozwoju.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
pauliśka » 26 września 2021, 20:45

Czyste powietrze

InspektorSR » 26 września 2021, 19:37

świadczenie pielęgncyjne.

lucasPeni » 26 września 2021, 17:17

sprawozdanie CAS

Phantum » 26 września 2021, 00:28

dobrowolne alimenty - czy to dochód?

Soulja » 25 września 2021, 23:40

czy odliczacie koszty przychodu