Archiwalne

Szkolenie ŚR, FA, wypalenie zawodowe (5 dni!) w Międzyzdrojach

SPS zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu  „Prawo Pomocy Społecznej w praktyce”: Mniej zaświadczeń więcej oświadczeń – wchodzące w życie 1 lipca 2011 r. zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy pracowników ośrodków pomocy społecznej. Szkolenie prowadzą: Tomasz Wardach – prawnik, Główny Specjalista w Departamencie Polityki Rodzinnej MPiPS oraz Błażej Pasiut – psycholog, mediator.

Szkolenie odbędzie się w dniach:
17-21 lipca 2011r. (niedziela-czwartek- 5 dni!) w Międzyzdrojach
Hotel Vestina*** ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje (www.hotelvestina.pl)
Vestina*** położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie
przepięknej plaży i Wolińskiego Parku Narodowego

W trakcie szkolenia zostaną omówione wszystkie najbardziej aktualne problemy
dotyczące Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Pan Tomasz Wardach odpowie na wszystkie Państwa pytania

Najatrakcyjniejsza cena szkolenia na rynku – BEZ PODATKU VAT!!!
4 noclegi ze śniadaniem w ***Hotelu Vestina w szczycie sezonu letniego!

Uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaniem indywidualnej interpretacji Ministerstwa Finansów – wszystkie szkolenia Studia Profilaktyki Społecznej, od dnia 1 maja 2011 roku – zwolnione są z podatku VAT!!!

PROGRAM SZKOLENIA: „Prawo Pomocy Społecznej w praktyce”:
17-21.07.2011r.- Hotel Vestina*** w Międzyzdrojach

17.07.2011r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 16.00 w Hotelu Vestina***

18.07.2011r. (poniedziałek)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – wchodzi w życie 1 lipca 2011 r. Bieżąca realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

07.00-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)

09.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, rozpoczęcie szkolenia

09.00-15.30 – prowadzenie Tomasz Wardach:

I. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z dnia 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) – wchodzi w życie 1 lipca 2011 r.

• zmiany w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w wyniku których osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne będą mogły składać oświadczenia zamiast wymaganych obecnie zaświadczeń
• zmiany w art. 15 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wyniku których osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą mogły składać oświadczenia zamiast wymaganych obecnie zaświadczeń
• zaświadczenie czy oświadczenie – decyduje organ właściwy czy osoba ubiegająca się ?
• weryfikacja oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się – czy organ właściwy ma obowiązek weryfikować składane oświadczenia i w jaki sposób
• konsekwencje złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą w ustawie o świadczeniach rodzinnych
i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
• konsekwencje karne złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą

II. Bieżąca realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w
szczególności:

• ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków
• katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – osoby zobowiązane do alimentacji na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
• świadczenie pielęgnacyjne a pozostawanie osoby niepełnosprawnej
w związku małżeńskim
• świadczenie pielęgnacyjne dla rolników
• okres na który przyznawane są świadczenia rodzinne, w szczególności świadczenia uzależnione od niepełnosprawności – art. 24
• ograniczenie możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności – art. 17 ust. 1a
• zasady opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – kiedy organ właściwy nie opłaca składek (inne tytułu do ubezpieczenia)
• weryfikacja prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – wywiad u osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne i osób wymagających opieki
• stosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
• najbliższe zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – znajdujący się
w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk sejmowy nr 3897)
• odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych

15:30-19:30 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka piesza z przewodnikiem po Międzyzdrojach
od 19.30 Kolacja uroczysta połączona z dyskoteką
19.07.2011r. (wtorek)
Bieżąca realizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30 – prowadzenie Tomasz Wardach:

III. Bieżąca realizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w szczególności:

• działania organu właściwego dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• ustanowienie przedstawiciela do doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• postępowanie w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje za granicą – doręczenia w świetle najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego
• wydawanie decyzji dla dłużnika w sprawach zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i ich egzekucja
• nienależne świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku otrzymania alimentów przez wierzyciela w okresie otrzymywania świadczeń z FA – art. 2 pkt 7 lit. d ustawy,
• zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej
– obowiązki organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela
• zmiana wysokości zasądzonych alimentów, a zmiana wysokości świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
• zmiana wysokości zasądzonych alimentów, a zmiana wysokości zadłużenia dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
• umorzenia należności alimentacyjnych dłużnika przez organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela (w szczególności należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego)
• najbliższe zmiany ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– znajdujący się w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk sejmowy nr 3897)
• odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

15:30-19:30 Czas wolny. Dla zainteresowanych- rejs
kutrem wycieczkowym  po Bałtyku – dodatkowo płatne

od 19.30 Regionalna kolacja integracyjna, dyskoteka

20.07.2011r. (środa)
Profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy pracowników ośrodków pomocy społecznej

07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30 – prowadzenie Błażej Pasiut:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką wypalenia zawodowego, analiza indywidualnej strategii radzenia sobie z sytuacjami obciążającymi oraz doskonalenie umiejętności pokonywania stresu i zapobiegania zjawisku wypalenia zawodowego.
Szkolenie oparte o aktywny trening umożliwia uczestnikom pracę na własnych zasobach, dając możliwość podniesienia umiejętności skutecznego funkcjonowania w środowisku zawodowym, kształtując kompetencje w zakresie automotywowania, skutecznego komunikowania, radzenia sobie ze stresem, a poprzez to przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego.

Zagadnienia realizowane podczas szkolenia:

 Natura, źródła oraz mechanizmy wypalenia zawodowego, rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego
 Stres w środowisku zawodowym, strategie reagowania na sytuacje obciążające oraz metody jego redukowania
 Zarządzanie środowiskiem pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynników powodujących wypalenie zawodowe – środowisko pracy jako źródło obciążeń
 Skuteczna komunikacja interpersonalna w kontaktach zawodowych – kształtowanie relacji międzyludzkich, praca w grupie, umiejętność kreatywnego rozwiązywania konfliktów
 Wykorzystywanie kompetencji społecznych w zarządzaniu sobą
 Analiza indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem oraz rozwijanie odporności na czynniki powodujące wypalenie zawodowe
 Techniki pracy ze stresem – trening autoregeneracyjny, relaksacja

Trening prowadzony jest w oparciu o dynamikę procesu grupowego. Indywidualne zaangażowanie uczestników w pracę, poprzez realizację ćwiczeń, gier, symulacji, umożliwia rozwój istniejącego potencjału każdej z osób, a poprzez to rozpoznawanie i budowanie własnych skutecznych metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

15.30 Posumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie
15.30-19.00 Czas wolny.
od 19.00 Kolacja

21.06.2011r. (czwartek)
Wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia

07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 790 zł OD OSOBY.

W CENIE SZKOLENIA:
– autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– certyfikat ukończenia certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia – sygnowany przez Wykładowców
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 4 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-4 osobowe) Pokoje 1 osobowe- dodatkowo płatne) 3 obiady, 3 kolacje , w tym 2 integracyjne, wycieczka piesza z przewodnikiem.

DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. REJS STATKIEM
WYCIECZKOWYM PO BAŁTYKU – DODATKOWO PŁATNY

Koordynator szkolenia – Kierownik Biura SPS Agnieszka Dudek
tel: 12 636-92-85 lub 0660 675-194

Więcej na www.sps.org.pl.

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie ŚR, FA, wypalenie zawodowe (5 dni!) w Międzyzdrojach (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?