Archiwalne

Szkolenie: Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystania seksualnego

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie: \”Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystania seksualnego.\”, które odbędzie się w terminie 9.03.2012. Termin szkolenia: 9.03.2012.

Cel:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej nadużyć seksualnych- zasad kontaktu z ofiarą przemocy seksualnej- dzieckiem i adolescentem, zasad współpracy z rodziną, innymi specjalistami, zastosowanie technik i narzędzi pracy terapeutycznej .


Adresaci:

osoby zawodowo zajmujące się pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą ofiarami wykorzystania seksualnego. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu tematu wykorzystania seksualnego i diagnozy małoletnich ofiar.

Tematyka:

1. Ofiara nadużyć seksualnych.
2. Skutki nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży.
3. Uraz psychiczny i jego następstwa.
4. Fazy nadużycia wobec dziecka.
5. Skutki nadużyć z dzieciństwa w dorosłym życiu.
6. Rodzinne mechanizmy nadużyć seksualnych.
7. Zasady kontaktu z dzieckiem i adolescentem w sytuacji wykorzystania seksualnego.
8. Współpraca z rodziną i uczestnictwo w terapii.
9. Formy pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie.
10. Cele terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie:
– poczucie bezpieczeństwa i przywrócenie zaufania dziecka do dorosłych
– umiejętność rozpoznawania i wyrażania własnych uczuc I emocji
-bezpieczne rozładowanie własnych emocji negatywnych wobec sprawcy
– odzyskanie poczucia siły i kontroli
– akceptacja siebie i swojego ciała
– poczucie własnej wartości
– umiejętności interpersonalne.
11. Obszary pracy terapeutyznej z małoletnią ofiarą wykorzystania seksualnego.
12. Narzędzia I techniki terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie ( praca warsztatowa)
– pierwsze spotkanie z małoletnią ofiarą
– techniki usprawniające komunikację
– techniki wzmacniające autonomię
– praca terapeutyczna z emocjami
– praca terapeutyczna z wykorzystaniem technic poznawczych i psychoedukacji
– techniki wzmacniające poczucie zaufania, nadzieję, relację przywiązania
– techniki wzmacniające kontrolę zachowań I przerwanie autodestrukcyjnych, krzywdzących zachowań.
13. Konstruowanie programów terapeutycznych i modele pracy zachodnich ośrodków terapii dla dzieci i młodzieży wykorzystywanych seksualnie
14. Analiza stadium przypadku.
15. Prezentacja materiału filmowego- dyskusja.

Koszt: 300 zł

Zgłoszenia: W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia on-line na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70
lub e-mailem na adres: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie: Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystania seksualnego (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»