Archiwalne

Interdyscyplinarne szkolenie specjalistyczne dla opiekunów i rodzin osób chorych psychicznie

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi psychicznie.

Interdyscyplinarne szkolenie specjalistyczne

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku serdecznie zaprasza do uczestnictwa w trzydniowym (26 godz. dydaktycznych) szkoleniu specjalistycznym z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi psychicznie.

Szkolenie ma charakter interdyscyplinarny: zarówno w wymiarze programowym i grupy odbiorców. Skierowane jest do kadry niemedycznej osób pomagających zawodowo lub woluntarystycznie oraz członków rodzin – sprawujących opiekę i organizujących wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorymi – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł szkolenia: Intedyscyplinarne szkolenie specjalistyczne dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych psychicznie

Organizator: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS

Miejsce: Więcbork
MGOPS ul. Mickiewicza 22 a
 89-410 Więcbork
 Sala szkoleniowa MGOPS, w budynku przy ul. Mickiewicza 16
(pierwsze piętro, nad POLO)

Data szkolenia: 01 – 03. 07.2011r.

Program szkolenia obejmuje następujące moduły zagadnień:

  • Sprawowanie opieki nad osobą chorą psychicznie;
  • Komunikacja interpersonalna i umiejętności psychospołeczne w opiece nad osobami chorymi psychicznie;
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego oraz wypalenia w opiece nad osobą chorą;
  • Radzenie sobie. Środki zaradcze przy wyczerpaniu. Superwizja.
  • Wybrane elementy psychiatrii i psychogeriatrii: Podstawowe choroby i zaburzenia psychiczne. Podstawy psychogeriatrii;
  • Postępowanie w leczeniu psychiatrycznym szpitalnym oraz opieka PZP;
  • Prawo w obszarze ochrony zdrowia psychicznego:
  • Podstawowe aspekty prawne wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
  • Podstawowe zagadnienia prawne z zakresu: pełnomocnictw, ubezwłasnowolnienia, postępowania spadkowego, dziedziczenia, zobowiązań alimentacyjnych.

Informacje dotyczące odpłatności i ewentualnych kosztów:
Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ewentualne koszty dojazdu, nocleg – pozostają w zakresie Uczestników.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenie potwierdzające udział w kursie z wykazem programu szkolenia.

Zgłoszenie prosimy odesłać do dnia 20.06.2011r.
na adres: [email protected]
lub pocztą tradycyjną na adres :
TSAS , 87-100 Toruń,
ul. Wojska Polskiego 47/47.

Karta zgłoszenia – zostanie umieszczona na stronie: www.tsas-torun.pl
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona. (szkolenie w grupie 15 osobowej).
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów formalnych.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Interdyscyplinarne szkolenie specjalistyczne dla opiekunów i rodzin osób chorych psychicznie (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»