Archiwalne

Asystent rodziny – szkolenie profesjonalne

dr Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książek Metodyka działania asystenta rodziny oraz Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny ( Wydawnictwo www.slaskwn.com.pl )

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, mediator, terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane)

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, terapeuta PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

mgr Monika Podgórska – kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie, psychoterapeuta, mediator.

mgr Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

mgr Wiesława Krauze – koordynator Zespołu Asystentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Anna Imielińska – asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Jacek Owczarski – asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, specjalista uzależnień.

Szkolenie ASYSTENT RODZINY

Rozpoczęcie szkolenia – 24 czerwca 2011 r.

Koszt szkolenia: 1500,00 PLN/osoba
(odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu drugiej i kolejnych osób
zgłaszanych z tej samej instytucji wynosić będzie 1350 zł)

Cena obejmuje: 150 godz. zajęć dydaktycznych, bazę lokalową, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach kawowych. Cena nie obejmuje posiłków i noclegów.

Opłata za szkolenie może być uregulowana przez osobę prywatną lub instytucję.

UWAGA! Przewidzieliśmy możliwość wniesienia opłaty za szkolenie w 3 ratach.

Terminy zjazdów:
I zjazd: 24-26 czerwca 2011 r.
II zjazd: 9-10 lipca 2011 r.
III zjazd: 23-24 lipca 2011 r.
IV zjazd: 6-7 sierpnia 2011 r.
V zjazd: 19-21 sierpnia 2011 r.
VI zjazd: 02-04 września 2011 r.

Miejsce zajęć: Częstochowa

Zajęcia będą odbywały się wg następującego schematu:

piątki: 10:00 – 18:50
(w tym: 10 godz. lekcyjnych zajęć, 2 przerwy 10-minutowe, 1 przerwa godzinna)

soboty: 10:00 – 18:50
(w tym: 10 godz. lekcyjnych zajęć, 2 przerwy 10-minutowe, 1 przerwa godzinna)

niedziele: 8:00 – 16:50
(w tym: 10 godz. lekcyjnych zajęć, 2 przerwy 10-minutowe, 1 przerwa godzinna)

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Termin zgłoszeń do 20.06.2011 r.

Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Wpłata co najmniej I części opłaty za szkolenie (500,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 20 czerwca 2011 r

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. 602 68 88 70 661 46 09 17
e-mail: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Asystent rodziny – szkolenie profesjonalne (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»