Archiwalne

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące prowadzenia rachunkowości, gospodarki finansowej i sprawozdawczości w JST

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące prowadzenia rachunkowości, gospodarki finansowej i sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego – doświadczenia z działalności kontrolnej". Miejsca szkoleń: KATOWICE, WROCŁAW, KIELCE

Szkolenie nt.: "Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące prowadzenia rachunkowości, gospodarki finansowej i sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego – doświadczenia z działalności kontrolnej"

05.09.2011r. KATOWICE
06.09.2011r. WROCŁAW
07.09.2011r. KIELCE

WYKŁADOWCA:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Finansowej RIO w Katowicach. Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmującej całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych. Autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Na szkolenie zapraszamy: Skarbników JST, głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, pracowników komórek finansowo- księgowych jednostek sektora finansów publicznych, oraz innych pracowników zainteresowanych szkoleniem.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek budżetowych- omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości.
2. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 241, poz.1616).
3. Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – nieprawidłowości związane z gospodarowaniem majątkiem oraz prowadzeniem ewidencji księgowej.
4. Dochody i wydatki – błędy związane z ustalaniem i realizacją dochodów, granice legalności wydatków oraz najczęściej występujące nieprawidłowości związane z realizacją wydatków budżetowych.
5. Rozrachunki, roszczenia i rozliczenia /pojęcia, wycena i zasady ewidencji na poszczególnych kontach.
6. Nieprawidłowości związane z inwentaryzacją w jednostkach.
7. Ewidencja pozabilansowa – błędy w ewidencji i w sprawozdaniach.
8. Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej występujące błędy.
9. Kontrola zarządcza – najczęściej popełniane błędy w regulaminach wewnętrznych oraz przykłady nieprawidłowości związanych z niepoprawnym funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
10. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – najczęściej popełniane nieprawidłowości
11. Pytania i odpowiedzi – konsultacje indywidualne z wykładowcą

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące prowadzenia rachunkowości, gospodarki finansowej i sprawozdawczości w JST (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»