Archiwalne

Równość płci

Prowadzący: Ekspert ds. równości szans, trener, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, ekspert powołany przez MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO w zakresie umacniania społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Koszt uczestnictwa wynosi: oferta specjalna 370 zł
dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
370+VAT dla pozostałych płatników
i obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu,
materiały multimedialne i skrypt szkoleniowy,
certyfikat
bufet w czasie warsztatów,
możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.
Szkolenie odbywa się w Ścisłym centrum Warszawy

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 80% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl/

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]
data szkolenia:21.09.2011r. godz. 10.00-15.00tytuł: RÓWNOŚĆ PŁCI

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….

Stanowisko: …………………………………………………………………………………

Nazwa instytucji: …………………………………………………………………………..

NIP……………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………….

Tel/fax: ……………………………………………………

e-mail: …………………………………………………….

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
WPŁATA NA KONTO DO DNIA 14 .09.2011 Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000 Z dopiskiem: „21.09.2011 Warszawa”

OŚWIADCZENIE
Nazwa Płatnika:
Adres:

Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu ………………………. (data szkolenia) jest usługą kształcenia zawodowego w rozumieniu definicji Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

www.idrie.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Równość płci (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC