Archiwalne

Równość płci w miejscu pracy

RÓWNOŚĆ PŁCI W MIEJSCU PRACY

Celem szkolenia jest zrozumienie czym jest polityka równości płci i jak ją wykorzystywać w miejscu pracy.

Korzyści z uczestnictwa:

· Zdobycie wiedzy na temat zasady równości płci
· Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji
· przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” własne warsztaty
Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy

PROGRAM ZAJĘĆ:

I. Moduł tematyczny: Równość płci
Co to jest zasada równości szans?
propozycje rozwiązań – w miejscu pracy
I. Moduł tematyczny: Zasada równości płci a kontekst kulturowy
Płeć biologiczna i kulturowa – stereotypy płci
Rodzaje dyskryminacji – matryca dyskryminacji
III. Moduł tematyczny: Bariery w równości szans
Obszary dyskryminacji , dyskryminacja na rynku pracy – bariery równości
IV. Moduł tematyczny: Polityka równości
Mity w polityce równości
Ramy prawne dla zasady równości
IV. Moduł tematyczny: Równość a rynek pracy – zjawiska i pojęcia
Segregacja pionowa i pozioma na rynku pracy, szklane ruchome schody, szklane ściany, szklany sufit
Zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości w miejscu pracy
Rozwiązania proponowane przez pracodawców „wrażliwych na równość”
Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy – przykłady, korzyści
Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Ekspert ds. równości szans, trener, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, ekspert powołany przez MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO w zakresie umacniania społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Koszt uczestnictwa wynosi: oferta specjalna 190 zł
dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
190+VAT dla pozostałych płatników

i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów
w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]
data szkolenia: 23.06.2011r. godz. 10.00-13.00tytuł: RÓWNOŚĆ PŁCI W MIEJSCU PRACY

Imię i nazwisko:
Stanowisko:.
Nazwa instytucji:
NIP
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia

·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A.
I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

OŚWIADCZENIE

Nazwa Płatnika:
Adres:

Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu ……………(data szkolenia)
jest finansowana w całości ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Równość płci w miejscu pracy (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»