Archiwalne

Szkolenia dla pracowników 45+

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na szkolenia z nowych technologii pracowników w wieku 45+ zatrudnionych w JOPS lub organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką pomocy społecznej.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich uprzejmie informuje, że z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  rozpoczyna realizację projektu systemowego   „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”.


Grupą docelową projektu jest 6 000 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej z całej Polski, w wieku 45+. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do JOPS należą:
– regionalne ośrodki polityki społecznej
– powiatowe centra pomocy rodzinie
– ośrodki pomocy społecznej
– domy pomocy społecznej
– placówki specjalistycznego  poradnictwa, w tym rodzinnego
– ośrodki wsparcia
– ośrodki interwencji kryzysowej
W projekcie weźmie udział 1 800 pracowników socjalnych (30% ogółu uczestników). Do kluczowych pracowników pomocy i integracji społecznej zaliczani są (zgodnie z SzOP PO KL):
1)         główny specjalista,
2)         starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator,
3)         starszy specjalista pracy socjalnej,
4)         specjalista pracy socjalnej,
5)         straszy pracownik socjalny,
6)         pracownik socjalny,
7)         aspirant pracy socjalnej
Kryteria udziału w projekcie to: wiek +45lat, deklaracja wykorzystywania technologii informatycznych na stanowisku pracy, oświadczenie w zakresie potrzeb szkoleniowych, z którego będzie wynikać potrzeba udziału w projekcie. Szczegółowe zasady rekrutacji zostaną ujęte w regulaminie rekrutacji uczestników projektu. Szkolenia będą organizowane w salach komputerowych z dostępem do Internetu, w lokalizacjach 49 byłych miast wojewódzkich.  Każde jednodniowe szkolenie (8 godzin szkol.) będzie prowadzone przez jednego trenera w przeciętnie 12-osobowych grupach, co umożliwi indywidualizację procesu szkolenia oraz dostosowanie do potrzeb osób w wieku +45. 

Szkolenia zostaną zorganizowane w następujących 5 obszarach tematycznych:

OBSZAR I – szkolenia z systemów biurowych MS Office, tj.: Word, Excel, Power Point. Szkolenia dotyczą obsługi podstawowych programów biurowych wykorzystywanych do pisania pism, kalkulacji i prezentacji. W ramach obszaru każdy z uczestników odbędzie 3 szkolenia – osobno z każdego programu. 
OBSZAR II – szkolenia z systemów webowych – podstawowe funkcjonalności WWW, skuteczne wyszukiwanie informacji, umiejętność tworzenia własnych stron z wykorzystaniem  szablonów, poznanie mechanizmów rządzących Internetem.
OBSZAR III – szkolenia z systemów obiegu dokumentów. 
OBSZAR IV – szkolenia z systemów dedykowanych używanych w JOPS z zakresu świadczeń rodzinnych, stypendiów, dodatków mieszkaniowych, zaliczki alimentacyjnej. Szkolenia zostaną wykonane na aplikacjach użytkowanych w JOPS ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia poziomu użytkowania wiedzy o aplikacjach a także ich wykorzystywaniu podczas codziennej pracy pracowników socjalnych. 
OBSZAR V  – Szkolenia z narzędzi informatycznych takich jak podpis elektroniczny kwalifikowany i niekwalifikowany, jego zastosowanie. Umiejętności posługiwania się rzutnikiem, skanerem. 
Każdy uczestnik weźmie łącznie w 7 szkoleniach (w 3 szkoleniach w ramach obszaru I oraz po jednym szkoleniu w obszarach II – V) i otrzyma certyfikat potwierdzający  uzyskanie kwalifikacji. Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich modułach.Uczestnicy w trakcie szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie oraz otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Uczestnicy będą mogli skorzystać z noclegu.Szkolenia rozpoczną się w II połowie 2013 roku.  
Rekrutacja  
Rekrutacja rozpocznie się 28.01.2013 roku.
W województwie mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim  rekrutacja prowadzona jest  przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – informacji udziela:  Joanna Rohatyńska – 
tel. 22 2370051.
W pozostałych województwach rekrutacja prowadzona jest przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.
 
Dokumenty  zgłoszeniowe do pobrania oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://crzl.gov.pl/projekty-mainmenu-5/projekty-systemowe/pomoc-sposeczna-mainmenu-64/projekt-b-110–12


 oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia dla pracowników 45+ (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»