Archiwalne

Zapraszamy na szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
Zapraszamy na kursy Asystent Rodziny, Trener Pracy/Asystent osoby niepełnosprawnej oraz szkolenia: Realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną , Jak prowadzić trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, Superwizja w tym dla Asystentów Rodziny i inne.  

Kursy i szkolenia organizowane w Poznaniu


Kursy:


Asystent Rodziny
Termin: 09 – 11 maja 2012r.


Kurs prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 36 godzin zegarowych w tym zajęć trwających 3 dni po 11 godzin szkoleniowych. Kurs będzie prowadzony zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji asystenta rodziny i pracy w środowisku rodziny. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat asystenta rodziny. Kurs Asystent Rodziny kierujemy do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy planują być asystentami rodziny. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę asystenta rodziny.

Nabyte w trakcie kursu umiejętności: diagnozowanie problemów rodziny, motywowanie rodziny, praca z osobami niepełnosprawnymi, utrwalanie wiary we własne siły, prowadzenie poradnictwa i edukacji rodzin, planowanie pomocy rodzinie, mediacje rodzinne oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny.


Kurs Asystent rodziny trwa 3 dni, zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 17.30
Cena jednego kursu wynosi 590 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.


TRENER PRACY zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych / Asystent osoby niepełnosprawnej: Termin: 09 – 11 maja 2012r.


Kurs kierujemy do pracowników opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów , psychologów , którzy planują być trenerami pracy. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę trenera pracy. Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 3 dni szkoleniowe po 10 godzin lekcyjnych. Uczestnicy kursu będą przygotowani do pełnienia funkcji trenera pracy osób niepełnosprawnych. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat Trenera Pracy.

Szkolenie trwa 3 dni, zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 17.15      .
Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu.
Cena kursu Trener Pracy w ramach promocji wynosi 710 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy. 


Szkolenia:  • Realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o zintegrowany system współdziałania w ramach oceny sytuacji dziecka; 04.04.2012r., 190 zł od osoby.  • Jak prowadzić trening umiejętności społecznych i interpersonalnych w ŚDS i DPS; 12.04.2012r., 190 zł od osoby.  • Superwizja dla asystentów rodzin; 17.04.2012r., 250 zł od osoby.  • Wsparcie rozwoju oraz interwencja terapeutyczna wobec dziecka mieszkańca placówki opiekuńczo-wychowawczej; 08.05.2012r., 190 zł od osoby.  • Superwizja dla pracowników pomocy społecznej współpracujących z rodzinami zastępczymi; 15.05.2012r., 250 zł od osoby.

Kursy i szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy naszego Centrum:1.  mgr Barbara Gojżewska

2. mgr Witold Gojżewski

3.  mgr Paulina Stachura


Uczestnicy kursów i szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat. Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu os. Tysiąclecia 71.

Realizujemy również powyższe kursy i szkolenia jako wyjazdowe na terenie Państwa  Placówek dla  zorganizowanych grup ok. 25 osób. Cena szkoleń wyjazdowych do uzgodnienia.

Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy 4% , 4 osób rabat 5%.  

Nasze konto: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych


61-255 Poznań os. Tysiąclecia 71, nr k-ta.: 61 1020 4027 0000 1002 0038 8884. 


Nocleg: Proponujemy miejsca noclegowe
w pobliskim hotelu w cenie 70 zł za dobę. 


Jak się zapisać?


Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku  w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 061 870 14 64 , kom. 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy /do pobrania na stronie www w linku KONTAKT/ mailem na adres: [email protected]  


Informacje o pozostałych naszych szkoleniach znajdują się
na stronie http://www.barbaragojzewska.com/Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zapraszamy na szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»