Archiwalne

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska, lipiec – październik 2012 r.

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji  –  w nowej, zmienionej formule.  Dwuetapowy cykl szkoleniowy obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla wszystkich specjalności oraz szkolenia specjalistyczne – dla osób zainteresowanych szczególnie mediacją rodzinną bądź mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych. Uczestnicy mogą na początek wziąć udział w szkoleniu podstawowym a potem rozwinąć swe umiejętności specjalistyczne jako mediator rodzinny albo mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Można także zdobyć obie specjalności.

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska
lipiec – październik 2012 r.Centrum Mediacji Partners Polska  zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji  –  w nowej, zmienionej formule.  Dwuetapowy cykl szkoleniowy obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla wszystkich specjalności oraz szkolenia specjalistyczne – dla osób zainteresowanych szczególnie mediacją rodzinną bądź mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych. Uczestnicy mogą na początek wziąć udział w szkoleniu podstawowym a potem rozwinąć swe umiejętności specjalistyczne jako mediator rodzinny albo mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Można także zdobyć obie specjalnościZapraszamy:
– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
– psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
– prawników: adwokatów, sędziów w stanie spoczynku, aplikantów adwokackich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
– menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego.Zakres szkolenia podstawowego:rodzaje i zastosowanie mediacji,
– proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora,
– umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji,
– narzędzia, techniki i strategie mediacyjne,
– umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji),
– ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna,
– kontekst prawny prowadzenia mediacji – procedury mediacyjne w Polsce i na świecie,
– symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem.Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.Zakres szkoleń specjalistycznych opisany jest niżej.
Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Terminy i miejsceSzkolenie podstawowe (40 godzin zegarowych) –  24-28 lipca i2012 (wtorek-sobota)
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych (40 godzin dydakt.) – 18-21 września 2012 (wtorek-piątek).Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach rodzinnych (40 godzin dydakt.) – 2-5 października 2012 (wtorek-piątek) Szkolenia odbędą się w Warszawie, w Warsaw Conference Center, przy ul. Górczewskiej 124OpłatyKoszt szkolenia podstawowego: 960 zł, gdy wpłata nastąpi  do dn. 10 lipca. Po tym terminie obowiązuje cena 1056 złDla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – 10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to  864 zł, jezeli wpłata nastąpi  do 10 lipca. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł.Koszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych :
  1500 zł , jezeli wpłata nastąpi   do 3  września. Po tym terminie obowiązuje cena 1650 zł .Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 20% zniżki, czyli opłata wynosi 1200 zł, jezeli wpłata nastąpi do 3  września. Po tym terminie obowiązuje cena 1320 zł .Koszt szkolenia (ze zniżką dla 2 osób zgłaszających się razem): 1275 zł, jezeli wpłata nastąpi do 3 września.  Po tym terminie obowiązuje cena 1400 zł.
Koszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych: 960 zł , jezeli wpłata nastąpi   do 18  września. Po tym terminie obowiązuje cena 1056 zł .Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 10% zniżki, czyli opłata wynosi  864 zł, jezeli wpłata nastąpi  do 18  września. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł.  Koszt szkolenia (ze zniżką dla 2 osób zgłaszających się razem): 864 zł, jezeli wpłata nastąpi  do 18  września. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł  

Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.
Szkolenia specjalistyczne są  przeznaczone  również dla  praktykujących mediatorów, którzy chcą  uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536  Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. \”Skarb mediatora\”. Uczestnicy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych otrzymują także:– broszury: \”Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu\”, \”49 pytań o mediację rodzinną. Praktyczny przewodnik\” oraz \”Kłótnia i co dalej. Ćwiczenia pomocne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych\”,
– plakaty: \”Na rodzinne problemy mediacja\” i \”Gdy zaczynacie dzielić życie\”.
Dodatkowo udostępniamy opracowany w naszym Centrum \”Rodzicielski plan wychowawczy\”, czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientamiPonadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.Warunki uczestnictwa 
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie

Trenerzy
Maciej Tański  i Monika Kozak-Czekanowska 
Współpracują z nimi inni mediatorzy z naszego Centrum.

Zaświadczenia
Uczestnicy  każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.
Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email [email protected]
  
strona: www.mediacja.org  
Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia)
Psychologiczne aspekty konfliktu


Definicja mediaci i jej miejsce wsród innych metord rozwiązywania konfliktó i sporów


Rodzaje i  style prowadzenia mediacji
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i gospodarczych oraz regulacje europejskie 
Rola mediatora i zasady mediacji
Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie
Zawieranie umowy o mediację
Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe),Warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora
Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
Standardy i etyka postępowania mediatora
Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnychSpecyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna/zrównoważona
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych
Specyfika sporów cywilnych i gospodarczychUwarunkowania prawne sporów cywilnych i gospodarczychDyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora

Przygotowanie się do mediacji w sprawach cywilnych lub gospodarczychProwadzenie procesu negocjacjiSporządzanie ugody mediacyjnejObecność prawników w mediacjiMediacje wielostronneRadzenie sobie z emocjami w mediacji

Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką

Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi

Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania


 oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska, lipiec – październik 2012 r. (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»