Archiwalne

Bezpłatne seminarium: „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w seminarium „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ” organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szanowni Państwo,

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w seminarium „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ” organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Proponowane seminarium jest kolejnym wydarzeniem z cyklu prawnego organizowanego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Seminarium adresowane jest do pracowników samorządowych i rządowych instytucji pomocy społecznej.

Celem seminarium jest wyposażenie pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki zgodnej z prawem przetwarzania danych osobowych. Treści prezentowane podczas szkolenia służyć mają przygotowaniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do swobodnego stosowania standardów ochrony danych osobowych w toku wykonywania bieżących czynności.
Seminarium przygotowane jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, najnowszą literaturę przedmiotu, aktualne stanowiska organów kontroli oraz judykatury, jak również w oparciu o własne doświadczenia w zakresie wdrażania polityki ochrony danych osobowych.

Informacje organizacyjne:

• Seminarium odbędzie się w dniach 24 kwietnia 2012r. w biurowcu Millenium Plaza, Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (piętro 15), Al. Jerozolimskie 123a, przy Placu Zawiszy w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 19 kwietnia 2012, informacja o zakwalifikowaniu 20 kwietnia br. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.
• Uczestniczkom/uczestnikom seminarium przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł zgodnie z regulaminem.
• Uczestniczki/uczestnicy seminarium otrzymują materiały seminaryjne oraz zaświadczenia.
• Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.irss.pl  
• Wszelkich informacji na temat seminarium udziela Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 105, 106 lub 107.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Bezpłatne seminarium: „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ” (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»