Archiwalne

Bezpłatne seminarium: „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ – WPROWADZENIE”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w seminarium „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ – WPROWADZENIE” organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szanowni Państwo,

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w seminarium „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ – WPROWADZENIE” organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proponowane seminarium jest kolejnym wydarzeniem z cyklu prawnego organizowanego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Pozostałe seminaria z Prawa Zamówień Publicznych odbędą się w maju/czerwcu 2012r.:

• Prawo Zamówień Publicznych w instytucjach pomocy społecznej – procedury do 14 tys. Euro netto

• Prawo Zamówień Publicznych w instytucjach pomocy społecznej – tryby ustawowe

Zapraszamy do udziału w całym cyklu lub w pojedynczych seminariach.

Seminarium adresowane jest do pracowników samorządowych i rządowych instytucji pomocy społecznej.

Celem seminarium jest:

1. przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych od określenia potrzeb do zawarcia umowy,
2. zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia prawidłową realizację i przeprowadzenie zamówienia,
3. zapoznanie uczestników z procedurami związanymi z ubieganiem się o zamówienie publiczne, szczegółowe zapoznanie uczestników z zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadami prowadzenia postępowania,
4. szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami o środkach ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
5. szczegółowe zapoznanie uczestników z trybami i systemami udzielania zamówień publicznych,
6. szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi umów w sprawie zamówień publicznych oraz kontroli prawidłowości udzielania zamówień przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Seminarium przygotowane jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, najnowszą literaturę przedmiotu, aktualne stanowiska organów kontroli oraz judykatury, jak również w oparciu o własne doświadczenia w zakresie wdrażania polityki ochrony danych osobowych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Informacje organizacyjne:
• Seminarium odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2012r. w biurowcu Millenium Plaza, Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (piętro 15), Al. Jerozolimskie 123a, przy Placu Zawiszy w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 20 kwietnia 2012, informacja o zakwalifikowaniu 24 kwietnia br. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.
• Uczestniczkom/uczestnikom seminarium przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł zgodnie z regulaminem.
• Uczestniczki/uczestnicy seminarium otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia.
• Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.irss.pl
• Wszelkich informacji na temat seminarium udziela Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 105, 106 lub 107.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Bezpłatne seminarium: „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ – WPROWADZENIE” (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC