Archiwalne

ASYSTENT RODZINY – SZKOLENIE ZAWODOWEAKADEMIA NOWY HORYZONT zaprasza na SZKOLENIE ZAWODOWE – ASYSTENT RODZINY. Miejsce i termin: Warszawa, 25 – 27.05.2012 r. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poznanie praw i obowiązków jakie stoją przed pracownikami, poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia rodzinie jako całości oraz poszczególnym jej członkom.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Kurs daje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy asystenta rodziny, osobom które mają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

* Wymogi zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE:

• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
• Specyfika rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze).
• Funkcje i cele asystenta rodziny.
• Prowadzenie dokumentacji.
• Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z rodziną.
• Zawieranie kontraktu w pracy asystenta rodziny.
• Praca z oporem i motywowanie do zmiany.
• Formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.
• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.
• Koordynacja działań służb społecznych.
• Interwencja kryzysowa w rodzinie.
• Rozwiązywanie relacji asystent-klient.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przez wykwalifikowanych trenerów mających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny.

ORGANIZATOR: Akademia Nowy Horyzont
WYMIAR SZKOLENIA: 32 godziny dydaktyczne
TERMIN I MIEJSCE: 25.05.2012 – 27.05.2012 r., Warszawa
KOSZT: 400 zł/osoba
(cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe w formie tradycyjnej oraz audio-CD, poczęstunek w czasie przerw).

Dla instytucji zgłaszających więcej niż jednego pracownika i studentów 10% zniżki.

ZASADY UCZESTNICTWA:
• Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]  lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 518 203 435
• Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto:
03 1030 0019 0109 8530 0033 3167 decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.
Termin wpłat – do 15-ego maja.
• Pozostałą kwotę (200 zł), należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.
• Akademia Nowy Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Dane firmy:
Akademia Nowy Horyzont
Ul. Wąwozowa 6/166
02 – 796 Warszawa
nip: 648-239-75-06
Rejestr Instytucji Szkoleniowej: 2.14/00267/2011

Więcej informacji na temat szkolenia: http://www.akademiahoryzont.pl/aktualnosci,2.htm l

Opinie beneficjentów naszych szkoleń: http://www.akademiahoryzont.pl/rekomendacje,9.html


oprac. ops.pl angoc

Komentarze ASYSTENT RODZINY – SZKOLENIE ZAWODOWE (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»