Archiwalne

Nowe zasady ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych oraz becikowego


Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenia z tematu: Nowe zasady ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych oraz becikowego oraz inne zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Szkolenia odbywać się będą w następujących miastach: Wrocław, Zielona Góra, Poznań, Radom, Kielce, Kraków, Nowy Sącz, Olsztyn, Toruń, Warszawa.

09.01.2013r. – Wrocław
10.01.2013r. – Zielona Góra
11.01.2013r. – Poznań
21.01.2013r. – Radom
22.01.2013r. – Kielce
04.02.2013 – Kraków
05.02.2013 – Nowy Sącz
11.02.2013 – Olsztyn
12.02.2013 – Toruń
18.02.2013 – Warszawa
Temat szkolenia:
Nowe zasady ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych oraz becikowego

Informacje o wykładowcy: Olgierd Podgórski zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z fundusz alimentacyjnego od 2004 r.

Program szkolenia:
I. Specjalny zasiłek opiekuńczy – nowe świadczenie opiekuńcze oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym
1. Specjalny zasiłek opiekuńczy:
a.zakres podmiotowy zasiłku,
b.zasady przyznawania zasiłku,
– kryterium dochodowe,
– rodzaje dochodów,
– sposób ustalania składu rodziny,
– zasady ustalania dochodu,
c.przesłanki negatywne,
d.prawo do zasiłku dla osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności,
e.kontrola prawidłowości otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego – stosowanie wywiadu środowiskowego,
f.prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w małżeństwie.
2. Świadczenie pielęgnacyjne:
a.zmiany w zakresie podmiotowym uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
b.prawo do świadczenia dla osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności,
c.przesłanki negatywne,
d.kontrola prawidłowości otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego – stosowanie wywiadu środowiskowego
e.prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w małżeństwie.
3. Przepisy przejściowe
a.czasowe zachowanie decyzji w mocy, wygaszenie starych i wydanie nowych decyzji administracyjnych,
b.obowiązek poinformowania osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne o utracie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
c.ustalanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie przejściowym,
d.wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w okresie przejściowym oraz dodatek dla niektórych osób,
e.obowiązek wyrównania składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.
II. Nowe zasady ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowego”.
1. kryterium dochodowe a prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
2.sposób wyliczania dochodu,
3.zasady dotyczące postępowania w sprawach o ustalenie prawa do zapomogi,
4.przepisy przejściowe.
III. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne – nowe wzory wniosków
IV. Weryfikacja świadczeń rodzinnych i kwot kryteriów dochodowych do nich uprawniających – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

V. Dyskusja – odpowiedzi na pytania.

www.percept-szkolenia.pl
tel: 694327113oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe zasady ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych oraz becikowego (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»