Archiwalne

VAT w budżecie – ZMIANY, INTERPRETACJE I ORZECZENIA

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”VAT w budżecie – zmiany, interpretacje i orzeczenia z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 stycznia 2013r.\”. Miejsca szkoleń: POZNAŃ, WROCŁAW, KRAKÓW, RZESZÓW


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”VAT w budżecie – zmiany, interpretacje i orzeczenia z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 stycznia 2013r.\”

Miejsca i terminy szkoleń

19.09.2012r. – POZNAŃ,
20.09.2012r. – WROCŁAW,
03.10.2012r. – KRAKÓW,
04.09.2012r. – RZESZÓW,

WYKŁADOWCA:
Elżbieta Rogala – długoletni główny specjalista MF (Departament VAT), obecnie niezależny ekspert podatku VAT, autor kilkudziesięciu książek oraz setek publikacji prasowych nt. podatku VAT. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie sprawy związane ze specyfiką rozliczeń VAT w budżecie. Poruszone zostaną wszystkie problemy związane z aktualnie obowiązującymi przepisami, tj. z nowymi zakresami zwolnień od VAT, stawką 8% opartą na nowych grupowaniach statystycznych, refakturowaniem mediów w ramach umów najmu. Będzie także o VAT od prezentów i nagród oraz o zasadach korzystania z odliczeń VAT (szczególnie od inwestycji publicznych), a także o nowym sposobie rozliczania VAT od sprzedaży złomu. Również o najważniejszych sprawach związanych z opodatkowaniem nieruchomości publicznych, w tym od przekazania tych nieruchomości w odpłatne i nieodpłatne używanie. Powiemy także wszystko o odliczeniach VAT przy jednoczesnym wykonywaniu czynności z VAT i bez VAT oraz o planowanych bardzo dużych zmianach VAT na 2013 rok.

I. SPECYFIKA VAT W BUDŻECIE
1.Rejestracja na VAT (czy podatnikiem VAT może być urząd?)
2.Limit zwolnień od VAT (150.000 zł)
3.Czy możliwy jest nierozliczanie VAT?
4.Od jakich czynności należy liczyć VAT?
5.Przedmiot i podstawa opodatkowania
6.Terminy obowiązków podatkowych
7.Obrót, czy występuje:
•pomiędzy jednostką macierzystą a jednostką lub zakładem budżetowym?
•pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi tej samej jednostki macierzystej?
8.Dokumentowanie transakcji (faktury, refaktury, rachunki, noty, paragony fiskalne)

II. VAT OD NIERUCHOMOŚCI
1.VAT od gospodarowania nieruchomościami dot.:
•najmu (w tym: koszty mediów)
•dzierżawy
•użytkowania wieczystego
•sprzedaży
•zamiany
•aportu
•wywłaszczenia
•użyczeń i darowizn
•sprzedaży działki zabudowanej ze środków własnych nabywcy
•innych (w tym odszkodowania za bezumowne użytkowanie)

III. CZĘŚCIOWE ODLICZENIA VAT
•zasady i terminy odliczeń VAT
•zakazy odliczeń
•klucz podziału kosztów
•wysokość częściowych odliczeń: proporcja
•korekta odliczeń
•inwestycje za środki unijne
•VAT jako koszt kwalifikowany

IV. NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZENIA dot. VAT
1.Odliczenie VAT przy działalności niepodlegającej VAT (uchwała NSA)
2.Stawka VAT od gruntu zabudowanego ze środków nabywcy – interpretacja MF
3.Zakład budżetowy wykonujący własne zadania gminy (wyrok NSA)
4.Udział w prawie użytkowania wieczystego (uchwała NSA)
5.Osoba fizyczna sprzedająca grunt budowlany (orzeczenie ETS)
6.Odliczenie VAT sprzed rejestracji (orzeczenie ETS)

V. AKTUALNE ZMIANY VAT – istotne dla budżetu – wprowadzone głownie w 2011r.
1.Zwolnienia od VAT usług:
•mieszkaniowych
•kulturalnych
•edukacyjnych
•sportu i rekreacji
•dzierżawy gruntów na cele rolne
•między jednostkami sektora finansów publicznych
•pozostałych (np.opieki społecznej, medycznych itd.)
2.Stawka VAT 8% – wg kodów statystycznych PKWiU z 2008r.
3.Kasy rejestrujące
•zwolnienia od kas
•wyłączenia ze zwolnień od kas
•80% – limit zwolnień od kas
•zwrot wydatków na nabycie kas
4.Pozostałe zmiany VAT
•refakturowanie – przenoszenie kosztów
•użyczenia, darowizny, prezenty, nagrody – nowy zakres opodatkowania
•sprzedaż złomu – nowe regulacje
•nowy „podatek śmieciowy” a VAT

VI. PLANOWANE ZMIANY W VAT NA 2013R.
•kasy rejestrujące
•nowe terminy obowiązku podatkowego VAT
•nowe terminy odliczeń VAT od zakupów
•nowa podstawa opodatkowania
•nowe zasady fakturowania
•nowe limity prezentów (20 i 160 zł)
•nowe definicje np. „terenu budowlanego” czy „faktury”
•pozostałe zmiany

VII. PYTANIA I ODPOWIEDZI


www.vademecum.org.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze VAT w budżecie – ZMIANY, INTERPRETACJE I ORZECZENIA (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»