Archiwalne

Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych

Dział Szkoleń Centrum Doskonalenia Kadr zaprasza pracowników ośrodków pomocy społecznej na szkolenie w dniu 11 października br. w Olsztynie na temat: Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych – nowe rozporządzenie w sprawie wywiadu środowiskowego oraz zmiana w wyniku przyznawania dodatków energetycznych. Koszt: 220,00 zł od osoby 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

2. Zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych
-w zakresie wymagań dotyczących wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych,
– zmiana definicji dochodu w wyniku stosowania dodatków energetycznych.

3. Zasady w systemie dodatków mieszkaniowych:
– kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
– tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia,
– rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu
– gospodarstwo domowe,
– ustalanie dochodu dla obliczania dodatku mieszkaniowego,
– wyjątki – świadczenia nie zliczane do dochodu,
– dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny,
– sposób obliczania dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu,
– wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości
– obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków
mieszkaniowych.
4. Omówienie przepisów wykonawczych do ustawy.
– rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,

5. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

6. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

7. Przykładowe pytania na które zostanie udzielona odpowiedź:

1. Czy osobie zajmującej tymczasowe pomieszczenie na podstawie umowy najmu z gminą przysługuje dodatek mieszkaniowy?
2. Czy składkę zdrowotną płaconą przez Urząd Pracy za osobę bezrobotną uwzględnia się do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy?
3. Czy wlicza się do dochodu dietę radnego lub dietę kierowcy?
4. Czy osobie samotnej mającej przyznane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności uprawnienie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju przysługuje dodatkowa powierzchnia normatywna 15 m2?
5. Czy zaległość w opłatach za mieszkanie z okresu przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ma wpływ na przyznanie tego dodatku?
6. Czy wywiad środowiskowy jest obowiązkowy przed wydaniem każdej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?
7. Czy właścicielowi mieszkania do wydatków przyjmuje się fundusz remontowy wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
8. Czy wysokość opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach nie należących do gminy np. w spółdzielni mieszkaniowej porównuje się do opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach należących do gminy?
9. Jak oblicza się ryczałt w przypadku braku instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku za energię elektryczną, bo ma odłączoną?
10. Komu i w jaki sposób należy wypłacać dodatek mieszkaniowy?

Więcej szczegółów pod numerem tel. 89 522-14-82

Zapraszamy

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
agaGOPS1 » 22 lipca 2024, 12:32

ŚP do kiedy Tom pomocy:-)

majka1234 » 22 lipca 2024, 12:29

śp

nagdam » 22 lipca 2024, 12:04

zmiana kategorii zaszeregowania

agejszen92 » 22 lipca 2024, 11:44

do kiedy śp