Archiwalne

SZKOLENIE – ASYSTENT RODZINY


ZAPRASZA NA
SZKOLENIE ZAWODOWE – ASYSTENT RODZINY
Warszawa, 21 – 23.09.2012 r.


SZKOLENIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ NAD DZIECKIEM.

Celem kursu jest przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poznanie praw i obowiązków jakie stoją przed pracownikami, poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia rodzinie jako całości oraz poszczególnym jej członkom.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT O UKOŃCZENIU SZKOLENIA.

Daje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy asystenta rodziny, osobom które mają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

*Wymogi zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE:


Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


 Specyfika rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze).


 Funkcje i cele asystenta rodziny.


 Prowadzenie dokumentacji.


 Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z rodziną.


 Zawieranie kontraktu w pracy asystenta rodziny.


 Praca z oporem i motywowanie do zmiany.


 Formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.


 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.


 Koordynacja działań służb społecznych.


 Interwencja kryzysowa w rodzinie.


 Rozwiązywanie relacji asystent-klient.


Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przez wykwalifikowanych trenerów mających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny.UWAGA! Dla zainteresowanych możliwość bezpłatnej konsultacji psychologicznej w celu doskonalenia indywidualnych potencjałów w pracy z trudnym klientem.


ORGANIZATOR: Akademia Nowy Horyzont

WYMIAR SZKOLENIA: 32 godziny dydaktyczne

TERMIN I MIEJSCE: 21.09.2012 – 23.09.2012 r., Warszawa

KOSZT: 450 zł/osoba

(cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe w formie tradycyjnej oraz audio-CD, całodzienny serwis kawowy).

Dla instytucji zgłaszających więcej niż jednego pracownika i studentów 10%zniżki.

Dla osób zgłaszających się poprzez portal ops.pl 5% zniżki.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub telefoniczniepod numerem telefonu:

604 529 813 lub 500 268 575

Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto:

03 1030 0019 0109 8530 0033 3167 decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.

Pozostałą kwotę (250 zł), należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Akademia Nowy Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Dane firmy:

Akademia Nowy Horyzont

ul. Wąwozowa 6/166

02 – 796 Warszawa

NIP: 648-239-75-06

Rejestr Instytucji Szkoleniowej: 2.14/00267/2011

www.akademiahoryzont.pl

WSZYSTKICH, KTÓRZY NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRZEZ USTAWĘ A SĄ ZAINTERESOWANI PRACĄ ASYSTENTA RODZINY ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE „ASYSTENT RODZINY”

Więcej informacji na:

http://www.akademiahoryzont.pl/aktualnosci,2.html

oraz:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-umiejetnosci-psychologicznych/asystent-rodzinny/

Komentarze SZKOLENIE – ASYSTENT RODZINY (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»