Archiwalne

Vat w samorządzie i ich jednostkach

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza na szkolenie: VAT W SAMORZĄDZIE I JEDNOSTKACH – Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN UCHWAŁĄ NSA Z CZERWCA 2013 ROK I ZMIAN NA 2014 ROK. Termin szkolenia: 3 grudnia 2013.

Program:

I. SPECYFIKA VAT w JST
1. Rejestracja JST dla celów VAT
2. Podatnikiem VAT JST – a nie jej urząd
3. Podatnikiem VAT JST – a nie jej jednostki budżetowe
4. Zakład budżetowy – nadal samodzielnym podatnikiem VAT
5. Samorządowe instytucje kultury – nadal samodzielnym podatnikiem VAT
6. Limit zwolnień podmiotowych od VAT – 150.000 zł.
7. Przedmiot, podstawa opodatkowania, terminy obowiązków podatkowych
8. Opłaty publicznoprawne a cywilnoprawne na przykładzie „opłaty śmieciowej”
9. Niepodleganie opodatkowaniu lub zwolnienie od VAT transakcji pomiędzy:
 Jednostką lub zakładem budżetowym a JST
 Jednostkami i zakładami budżetowymi tej samej JST
 Jednostkami i zakładami budżetowymi różnych JST

II. UCHWAŁA NSA: I FPS 1/13
 Rejestracja jednostek budżetowych
 Umowy i faktury jednostek budżetowych – dane identyfikacyjne, numeracja itp.
 Deklaracje VAT-7 cząstkowe i skonsolidowane
 Kasy rejestrujące
 Otrzymane dotacje unijne
 Inne

III. VAT OD NIERUCHOMOŚCI
1. VAT od gospodarowania przez JST nieruchomościami dot.:
 Najmu i dzierżawy (w tym: od odsprzedaży mediów i innych opłat)
 Użytkowania wieczystego (w tym: jego zbycie, wykup, przedłużenie, udziały)
 Sprzedaży
 Aportu
 Sprzedaży działki zabudowanej z własnych środków nabywcy
 Bezumownego użytkowania
 Użyczeń i darowizn
 Zamian
 Wywłaszczenia, i In.
IV. ODLICZENIA VAT
 Zasady i terminy odliczeń
 Wysokość częściowych odliczeń wg proporcji
 Klucz podziału kosztów
 Korekty odliczeń
 Inwestycje za środki unijne – VAT, jako koszt kwalifikowany
Uchwała NSA nt. odliczeń

V. AKTUALNOŚCI VAT
 „teren budowlany” – po 1 kwietnia 2013 r.
 Opłata śmieciowa – po 1 lipca 2013 r.
 Sprzedaż złomu – odwrotne obciążenie.
 Refakturowanie – przenoszenie kosztów – fakturą czy notą, z jaką stawką VAT?
 Jednostka budżetowa – razem z JST podatnikiem VAT a nie odrębnym.

VI. ZMIANY WPROWADZONE W 2013 R.
1. Zmiany w fakturowaniu:
 Metody liczenia VAT na fakturze: „do sta” i „w stu”
 Dane na fakturze
 Faktury wewnętrzne
 Faktury korygujące i noty korygujące
 Rachunki
2. Kasy rejestrujące w 2013r.
 Nowy niższy limit zwolnień z kas – 20 tys. zł
 Tabela zwolnień z kas
3. Inne zmiany
 Ulga za złe długi
 „metoda kasowa” – ułatwienia
 Nieodpłatne świadczenia – po 1 kwietnia 2013r.

VII. ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2014 R.
1. Nowe zasady dot. faktur
2. Nowe terminy deklarowania VAT
 Należnego od sprzedaży
 Naliczonego od zakupów
3. Nowa podstawa opodatkowania
 Czy zmieni się podejście do dotacji?
4. Pozostałe zmianySzczegółowe informacje o szkoleniu: do pobrania plik PDF

Kontakt: Magdalena Piepke
Tel: 58 322 25 35, 506 546 362
E-mail:[email protected]

Komentarze Vat w samorządzie i ich jednostkach (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»