Archiwalne

„Nowe horyzonty pracy socjalnej i zawodu pracownika socjalnego…”


Instytut Rozwoju Służb Społecznych IRSS we współpracy ze Związkiem Zawodowym Pracowników MOPS w Krakowie, Związkiem Zawodowym Pracowników OPS Warszawa Ursynów oraz Portalem ops.pl serdecznie zapraszają pracowników socjalnych do udziału w dwudniowym seminarium „Nowe horyzonty pracy socjalnej i zawodu pracownika socjalnego – projekt integracji zawodowej pracowników pomocy społecznej w Polsce”, organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Seminarium odbędzie się w dniach 15-16 listopada w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim.

Niniejsze seminarium jest kontynuacją wcześniejszych wydarzeń: „Pracownicy socjalni – mit i rzeczywistość” (29-30 marca 2012r.) oraz „Uzwiązkowienie” pracy socjalnej szansą na integrację i reformę zawodu pracownika socjalnego” (4 lipca 2012r.), dlatego jego celem jest integracja środowiska zawodowego i powołanie ogólnopolskiej reprezentacji pracowników realizujących cele pomocy społecznej.

Celem równorzędnym jest zainicjowanie rozmowy na temat perspektyw i możliwości reformy zawodu pracownika socjalnego. Chcemy odnieść się do tematów poruszanych podczas wcześniejszych spotkań, m.in.: uwolnienia pracy socjalnej od nieefektywnych procedur, budowania etosu i satysfakcji zawodowej, poprawy wizerunku społecznego pracownika socjalnego.

Seminarium jest adresowane do pracowników socjalnych zainteresowanych tematyką reformy wykonywania zawodu i integracji środowiska zawodowego oraz przedstawicielek/ przedstawicieli niezależnych organizacji związkowych ośrodków pomocy społecznej. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby, które brały udział w wyżej wymienionych wydarzeniach.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji spotkania, zasad rekrutacji, program oraz formularz zgłoszeniowy on-line znajdują się na stronie internetowej IRSS pod linkiem http://irss.pl

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!
Zespół Realizacji Umowy
Projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”
…………………………………………………………………
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
022 629-40-18
oprac. ops.pl angoc

Komentarze „Nowe horyzonty pracy socjalnej i zawodu pracownika socjalnego…” (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»