Archiwalne

Zwiększenie skuteczności pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt. Zwiększenie skuteczności pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych. Proponowane szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających w środowiskach lokalnych na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W szczególności zapraszamy: przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych itp.Miejsca szkoleń:

Poznań 26 sierpnia 2013
Elbląg 29 sierpnia 2013

program szkolenia:

* zasady powoływania i pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,

* praktyczne rozwiązania dotyczące realizacji procedury NIEBIESKIE KARTY

* zasady uruchamiania, prowadzenia i zamykania procedury oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań,

* najczęstsze problemy związane z pracą w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych,

*metody i techniki służące nawiązaniu kontaktu z rodziną z problemem przemocy i z przedstawicielami służb i instytucji działających w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

* na czym polega interwencja w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą – warunki uruchamiania i prowadzenia działań interwencyjnych,

* jak w praktyce wykorzystywać zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, aby zwiększyć efektywność działań adresowanych do osób doznających przemocy i stosujących przemoc?,

* co warto robić, aby uniknąć wypalenia zawodowego?

Szczegóły szkoleń dostępne tutaj

Zapraszam

Anna Wilk


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zwiększenie skuteczności pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»