Archiwalne

DODATEK ENERGETYCZNY – NOWE ZADANIA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza na szkolenie: DODATEK ENERGETYCZNY – NOWE ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA GMIN OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU – ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA. Termin: 28 listopada 2013, godz. 10-15, Gdańsk

Program szkolenia:

1. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – podmiot uprawniony do nowego dodatku – ustalenie przesłanek nabycia prawa do dodatku energetycznego (zależność pomiędzy dodatkiem energetycznym a dodatkiem mieszkaniowym);
2. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego oraz decyzja administracyjna przyznająca ten dodatek energetyczny – pułapki związane z ustaleniem przesłanek pozytywnych do przyznania dodatku;
3. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej – przesłanka przyznania dodatku energetycznego a kwestia zamieszkiwania oraz kart przedpłatowych i odsprzedaży energii elektrycznej na rzecz podnajemcy (kwestia licznika energii elektrycznej);
4. Określenie wysokości zaangażowania do konta 998 oraz 999 wraz z ustaleniem podziałki klasyfikacji budżetowej dla tego zadania (dział , rozdział , paragraf klasyfikacji budżetowej);
5. Okres przysługiwania „dodatku energetycznego” i jego rozliczenie w ewidencji księgowej (ujęcie zobowiązania na koncie 240 albo231 w powiązaniu z kontem 409 – jednorazowe za cały okres czy też 1/12 w wysokości dokonywanej wypłaty);
6. Zasady ustalania wysokości zryczałtowanego dodatku energetycznego – wysokość limitu 900kWh, 1250kWh, 1500kWh oraz średnia cena energii elektrycznej za jeden kWh w powiązaniu z liczbą osób tworzącą gospodarstwo domowe;
7. Terminy dokonywania wypłaty dodatku energetycznego – co i jak ;
8. Miesięczna wysokość dodatku energetycznego – 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego;
9. Relacje pomiędzy dodatkiem energetycznym a dodatkiem mieszkaniowym – (wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego; zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego;
10. Dotacja jako źródło finansowania nowego zadania – zapotrzebowanie i jego rozliczanie w oparciu o wykorzystanie środków z dotacji;
11. Koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatków energetycznych – zasady rozliczania 2% kwoty dotacji wypłaconej Gminie (nie dotyczy wypłaty na rzecz odbiorców wrażliwych energii elektrycznej);
12. Rozliczenie 2% kosztów – zasady oraz kierunki wydatkowania środków w ramach puli 2%;
13. Zwrot dodatku energetycznego – prawna dopuszczalność ??? oraz odpowiednie zapisy księgowe (konto 240 oraz 760);
14. Odsetki – prawna dopuszczalność ???
15. Ulgi – umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – prawna dopuszczalność;
16. Decyzje administracyjne w dodatku energetycznym – merytoryczne i proceduralne
w przełożeniu na rachunkowość ;
17. Ewidencja księgowa krok po kroku dodatku energetycznego –schematy księgowe


Szczegółowe informacje o szkoleniu: do pobrania plik PDF

Kontakt: Magdalena Piepke
Tel: 58 322 25 35, 506 546 362
E-mail: [email protected]
www.gdansk.frdl.pl


oprac. ops.pl angoc 

Komentarze DODATEK ENERGETYCZNY – NOWE ZADANIA (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»