Archiwalne

Bezpłatne szkolenie: Urzędnik i klient cudzoziemiec, co warto wiedzieć przy pierwszym spotkaniu

29 listopada 2012 r., godz. 9.30-17.30, Chojnice. Warsztat dla urzędników i urzędniczek urzędów samorządowych (z urzędów miast/gmin, starostw powiatowych, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, urzędów marszałkowskich) ma na celu uwrażliwienie na pojawiających się coraz częściej w polskich urzędach klientów-cudzoziemców oraz danie wskazówek, jak można przygotować się do pierwszego kontaktu z takimi klientami.

Podczas warsztatu osoby uczestniczące m.in. przećwiczą elementy komunikacji międzykulturowej oraz poszerzą swoją wiedzę z zakresu praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce.

Planowany przebieg warsztatu:
– Wpływ różnic międzykulturowych na komunikację (Omówienie pojęcia wymiarów kulturowych i podstawowych typologii, cienka granica pomiędzy charakteryzowaniem a stereotypizacją. Tłumaczenie \’z urzędniczego na nasze\’)
– Cudzoziemcy w Polsce – prawa i obowiązki (Obywatele RP, obywatele państw UE, obywatele Państw trzecich. \’HIC SVNT LEONES\’: tworzenie mapy instytucji obsługujących cudzoziemców)
– Ku lepszej administracji (Nakreślenie wizji Polski jako kraju, który sprostał przekształceniu w kraj przyjmujący cudzoziemców i jak możemy dopomóc w realizacji tej wizji już dziś)

Prowadzący: Szymon Grych, absolwent kierunku \’Europeistyka i przemiany globalne\’ na Uniwersytecie Gdańskim, od 5 lat pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, gdzie koordynuje projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji oraz zarekomendowanie warsztatu urzędniczkom i urzędnikom urzędów samorządowych, którzy mogą być zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji i podnoszeniem wiedzy w ww. wymienionym zakresie. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 listopada 2012 r.

Formularz zgłoszeniowy:


www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc/page.php?pag=5&sec=14&art=643


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Bezpłatne szkolenie: Urzędnik i klient cudzoziemiec, co warto wiedzieć przy pierwszym spotkaniu (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»