Archiwalne

ASYSTENT RODZINY Jednodniowe szkolenie zawodowe


Akademia Nowy Horyzont ma zaprasza na kolejną edycję szkolenia, które odbędzie się 13.04.2013r. w Warszawie. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat roli zawodowej i metod pracy asystenta rodziny oraz poznanie zasad udzielania wsparcia rodzinie i poszczególnym jej członkom. Udział w zajęciach jest odpłatny. SZKOLENIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ NAD DZIECKIEM.
*Wymogi zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Adresaci szkolenia:

• asystenci rodziny
• psycholodzy,
• pedagodzy,
• pracownicy socjalni,
• wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny.

Zagadnienia merytoryczne:

• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
• Specyfika rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze).
• Funkcje i cele asystenta rodziny.
• Prowadzenie dokumentacji.
• Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z rodziną.
• Zawieranie kontraktu w pracy asystenta rodziny.
• Praca z oporem i motywowanie do zmiany.
• Formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.
• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.
• Koordynacja działań służb społecznych.
• Interwencja kryzysowa w rodzinie.
• Rozwiązywanie relacji asystent-klient.

Osoby prowadzące to psycholodzy, praktycy, z wieloletnim doświadczeniem pracy w charakterze asystenta rodziny.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, oprócz poznanej teorii uczestnicy będą mieli okazję trenować nowe umiejętności, zdobywać doświadczenie.

WYMIAR SZKOLENIA: 10 godzin dydaktycznych (jeden dzień szkoleniowy)

CENA: 450 PLN (cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy, nie zawiera noclegu ani wyżywienia).

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

ZASADY ZGŁOSZEŃ:

Przyjmujemy zgłoszenia od instytucji jak i osób indywidualnych.

• Nadesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz temat szkolenia) na adres mailowy: [email protected]

• O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

• Potwierdzeniem zgłoszenia mailowego jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł na konto:

03 1030 0019 0109 8530 0033 3167
Akademia Nowy Horyzont
ul. Wąwozowa 6/166
02-796 Warszawa

Uwaga! Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla zorganizowanej grupy we wskazanej przez Państwa placówce, w dogodnym dla uczestników terminie. Terminy i koszt szkolenia ustalamy wówczas indywidualnie.

• Akademia Nowy Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

• W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu indywidualnego:

email: [email protected]  

tel. +48 500 268 575 Aleksandra Ostrowska
tel. +48 604 529 813 Emilia Sobczyk-Stępniak

oprac. ops.pl angoc

Komentarze ASYSTENT RODZINY Jednodniowe szkolenie zawodowe (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR