Archiwalne

Stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów o dodatkach mieszkaniowych.


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”Stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów o dodatkach mieszkaniowych\”. MIEJSCE SZKOLENIA: Piotrków Trybunalski

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”Stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów o dodatkach mieszkaniowych\”

14.12.2012r. Piotrków Trybunalski

WYKŁADOWCA: współuczestnik w pracach legislacyjnych od początku powstania systemu dodatków mieszkaniowych oraz przy ustawach mieszkaniowych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z dniem 1 lipca 2011r.
2. Zasady w systemie dodatków mieszkaniowych:
– kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
– tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia,
– rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu
– gospodarstwo domowe,
– ustalanie dochodu dla obliczania dodatku mieszkaniowego,
– wyjątki – świadczenia nie zliczane do dochodu,
– sposób obliczania dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu,
– wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości
– obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych.
3. Omówienie przepisów wykonawczych do ustawy.
– rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
4. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
5. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
6. Udzielenie odpowiedzi na pytania.


www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów o dodatkach mieszkaniowych. (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»