Archiwalne

Zasadnicze zmiany przepisów obowiązujących OPS oraz PCPR

Szkolenie dotyczy przedstawienia oraz omówienia zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ochrona danych osobowych i ochronie informacji niejawnej, udostępnienia informacji publicznej, KPA oraz odpowiedzialności majątkowej urzędników państwowych za rażące naruszenie prawa.

Do podstawowego obowiązku kierownika jednostki organizacyjnej OPS i PCPR należy prawidłowy nadzór, kontrola, ochrona danych osobowych pracowników i podopiecznych, ochrona informacji niejawnych oraz prawidłowe stosowanie aktów obowiązującego prawa oraz terminowość załatwiania spraw na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

Obowiązujące przepisy ustanawiają sankcje karne, dyscyplinarne oraz finansowe dla Kierowników jednostek OPS i PCPR oraz pracowników tych jednostek.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników OPS, PCPR z podstawowymi normami prawnymi w celu prawidłowego działania czego rezultatem  będzie uniknięcie nałożonych przez ustawodawcę sankcji karnych.

Program szkolenia:

1. Ochrona danych osobowych a ochrona informacji niejawnych w OPS, PCPR
a) Postępowanie z klauzulą „zastrzeżone po wypełnieniu” (podstawy prawne;)
b) Tajemnica służbowa, tajemnica zawodowa (podstawy prawne);
c) Zbiory danych osobowych w OPS i PCPR, w tym: ewidencja i zależność podlegających i nie podlegających rejestracji
d) Dane osobowe, w tym zwykłe i wrażliwe, podstawa przetwarzania;
e) Administrator danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemu – zakresy działania i odpowiedzialności;
f) „Polityka bezpieczeństwa w OPS, PCPR” i „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w OPS, PCPR” (posiadanie obowiązkowe;)
g) Ewidencje dokumentacji ochrony danych osobowych (posiadanie obowiązkowe);
h) Zasady kontroli przeprowadzanej przez GIODO, w tym sankcje finansowe, dyscyplinarne;
i) Obowiązek Administratora danych osobowych, w tym legalność przetwarzania, wykorzystania, informowania oraz usuwania danych osobowych;
j) Poziomy środków bezpieczeństwa w systemie informatyczny;
k) Określenie zasad dot. pracowników przekazywania, przenoszenia, wynoszenia poza jednostkę dokumentów oraz nośników informatycznych (podstawy prawne);
l) Klauzula wyrażająca podstawę przetwarzania dany osobowych;
m) Cel przetwarzania danych osobowych;
n) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (jakich danych dotyczy?);
o) Udostępnianie lub odmowa udostępnienia danych osobowych (podstawy prawne);
p) Wypełnianie wniosku do zarejestrowania zbioru danych (ćwiczenia);
q) Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych na stanowisku pracy;
r) Udostępniania dokumentów na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego (jaka jest zależność pomiędzy przepisami zawartymi w ustawach?)

2. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o odpowiedzialności majątkowej urzędników państwowych za rażące naruszenie prawa:
a) Miejsca doręczania pism;
b) Terminy – skutecznego doręczania pism (zm. 11 kwietnia 2011 r. zaskarżenia przez stronę o nadmiernej i długotrwałej nieuzasadnionej przewlekłości w prowadzeniu sprawy przez urzędnika);
c) Co jest datą wszczęcie sprawy w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz systemie elektronicznym?;
d) Formy ustne i pisemne rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym;
e) Podstawy prawne dot. tworzenia i wydawania Decyzji administracyjnych i postanowień (obligatoryjne elementy);
f) Skutki stwierdzenie nieważności decyzji (sankcje finansowe 12-krotne pobory pracownika);
g) Przyczyny uchylenie, zmiany lub wygaśnięcia decyzji;
h) Kiedy następuje wydawanie zaświadczeń oraz jaki jest obowiązujący termin?
i) Skargi i wnioski, – kiedy i kto może przekwalifikować skargę na wniosek i odwrotnie?
j) Forma i podstawa prawna dot. wydawania upoważnień do wykonywania czynności w imieniu organu

Materiały: uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe z omawianych tematów.
Po odbytym szkoleniu istnieje możliwość kontaktu droga e-mailową z trenerem.

Terminy:

10.06.2011 – Katowice
22.06.2011- Gdańsk
22.06.2011 – Łódź
28.06.2011 – Warszawa

Cena : Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi – 290 zł

Koszt udziału w szkoleniu dwóch i więcej osób wynosi – 275 zł osoba

www.soyer.edu.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zasadnicze zmiany przepisów obowiązujących OPS oraz PCPR (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»