Archiwalne

Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

Terminy szkolenia: 17.03.2013
Liczba dni szkolenia: 1
Godziny zajęć: 9:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2013-03-16

Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, w zakresie skutecznej integracji i pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami i nieprzystosowanej społecznie.

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, oraz studentów ostatnich lat kierunków: pedagogika, psychologia.

Program:
1. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży.
2. Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
3. Zabawa i techniki ekspresyjne w psychoterapii dzieci i młodzieży:
a) techniki wykorzystujące fantazję
b) techniki z wykorzystaniem opowiadań i historii
c) techniki ekspresji z wykorzystaniem arteterapii
d) techniki z wykorzystaniem zabawy i gry
e) zastosowanie lalek i kukiełek w psychoterapii dzieci i młodzieży
f) techniki zbawy grupowej
g) inne techniki
4. Trening interpersonalny dla dziecii młodzieży.
5. Trening stymulowania zdolności twórczych.
6. Trening neutralizacji zachowań agresywnych.
7. Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
8. Analiza przypadków- praca warsztatowa

Trener:
Gabriela Lewica- Śliwa – psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych i młodzieży, oraz w terapii uzależnień. Pracuje z osobami indywidualnymi – młodzieżą, dorosłymi, rodzinami w podejściu psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię uzależnień, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychosomatycznych, interwencję kryzysową, terapie osób z problemem niepełnosprawności, terapię ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Wykształcenie psychologiczne zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując: w Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu,POPON, Fundacji Ojca Damiana oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Specjalistyczne Studium Terapii Uzależnień ( Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ), Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, szkolenia terapeutyczne z zakresy Analizy Transakcyjnej, szkolenia terapeutyczne organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krakowskie Centrum Psychoterapii. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z młodzieżą i osobami dorosłymi, klientami z problemem niepełnosprawności, w kryzysie uzależnień.

Zapisy online na stronie www Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. http://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=info-ogolne&id=921


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»