Archiwalne

Szkolenie: ”Psychoterapia i arteterapia w pracy terapeutycznej z osobami po urazach traumatycznych.”

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie: \”Psychoterapia i arteterapia w pracy terapeutycznej z osobami po urazach traumatycznych.\”, które odbędzie się w terminie 19 – 20 maja 2012 we Wrocławiu.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do terapeutów, wychowawców, pedagogów, pracowników organizacji pozarządowych, służby zdrowia i opieki społecznej, oraz studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, pedagogika.

Program:

Program omawia metody pracy terapeutycznej z wykorzystaniem psychodramy i arteterapii w pracy z dziećmi i dorosłymi po urazach psychicznych. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat), uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku, wezmą udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych. Program przygotowuje do pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i dorosłych, z zastosowaniem metod i technik arteterapii. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo – treningową, z naciskiem na rozumienie procesu grupowego i adekwatnego zastosowania poznanych technik.

Tematyka:

1. Czym jest uraz psychiczny?
2. Implikacje terapeutyczne klinicznego modelu traumy
4. Trudności emocjonalne dzieci i młodzieży po urazach traumatycznych.
5. Konsekwencje urazów psychicznych i ich leczenie
6. Portret psychologiczny dorosłej ofiary traumy.
7. Ocena stanu dziecka po urazie psychicznym, wywiad prowadzony z dzieckiem, wywiad prowadzony z rodzicem, metody diagnostyczne.
8. Zasady pracy psychoterapeutycznej z dzieckiem.
9. Podstawy teoretyczne zastosowania psychodramy i arteterapii w pomocy psychologicznej.
10. Kompensacja potrzeb poprzez aktywność twórczą.
11. Terapeutyczna funkcja aktywności twórczej – alternatywa dla zachowań agresywnych, wycofania, zahamowania, lęków.
12. Techniki plastyczne umożliwiające przeżycie sukcesu, katharsis.
13. Przykładowe techniki terapii zajęciowej. 14. Psychodrama wg Moreno. 15. Inne techniki psychoterapii w pracy z osobami po traumie.

Osoba prowadząca:

Beata Oleksy – psychoterapeutka, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z osobami indywidualnymi – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami w podejściu psychodynamicznym. Specjalizuje się w terapii zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychosomatycznych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Ukończyła pedagogikę (specjalizacja: poradnictwo i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) a także Studium Doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując: w Specjalistycznym Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Eidos oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, szkolenia terapeutyczne organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krakowskie Centrum Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Fundację Dzieci Niczyje. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu socjoterapii dzieci i młodzieży, zastosowania terapii grupowej w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocji i zachowania.

Koszt szkolenia: 500 PLN

Na szkolenia w DCP można zapisać się w następujący sposób:

1. On-line – prosimy wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej DCP (www.dcp.wroclaw.pl).
2. Fax – prosimy o czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, która znajduje się na stronie internetowej DCP i przesłanie do DCP faxem: +48 (71) 332 36 70; +48 (71) 361 60 35 3).
3. E-mail – prosimy o czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, która znajduje się na stronie internetowej DCP i przesłanie do DCP e-mailem: [email protected]oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenie: ”Psychoterapia i arteterapia w pracy terapeutycznej z osobami po urazach traumatycznych.” (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»