Archiwalne

IDRiE: Wybrane zagadnienia za zakresu prawa pracy z uwzględnieniem aktualnych zmian

IDRiEZapraszamy na szkolenie. Data: 24.03.2010 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6, II piętro. Temat: WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN.

Data: 24.03.2010 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6, II piętro

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY
Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN

Program szkolenia

– Wprowadzenie, prezentacja programu szkolenia
– urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy,
– czas pracy
pojęcie czasu pracy,
normy czasu pracy,
odpoczynek dobowy i tygodniowy,
systemy czasu pracy,
rozkłady czasu pracy,
praca w niedzielę i święta,
praca w godzinach nadliczbowych,
– ewidencja czasu pracy,
– rozliczanie czasu pracy,
– wynagrodzenie za pracę – inne świadczenia pieniężne zasadnicze, nadgodziny, dodatek nocny, premie regulaminowe, uznaniowe, wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, ochrona wynagrodzenia za pracę,
– zatrudnianie niepełnosprawnych – wymagania techniczne, uprawnienia,
– wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych – emerytury, renty, zasiłki,
składki, kapitał początkowy,
– świadczenia przysługujące pracownikom z ubezpieczenia społecznego: zakres i sposób realizacji poszczególnych świadczeń oraz świadczenia w razie utraty pracy.

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia, wręczenie certyfikatów.

Prowadzenie: mgr inż. zarządzania finansami (Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) 14 lat doświadczenia w zakresie zatrudnienia i płac, ubezpieczeń społecznych w MŚP, Z-ca Kierownika Działu Kadr i Płac. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dot. praktycznych aspektów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pracowniczych.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje:
materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!!!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji
uczestniczy w seminarium za 50% ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów
w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/ Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA: data szkolenia: 24.03.2010 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..
Stanowisko: ……………………………………………………………………………
Nazwa instytucji: ……………………………………………………………………..
NIP ………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………..
Tel/fax: …………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków
66150011421211400369490000

IDRiE: www.idrie.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»