Archiwalne

Prawo pracy w samorządzie po zmianach

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza pracowników kadrowych na szkolenie: ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2013 r. (CZAS PRACY, UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE, PRACOWNICY SAMORZĄDOWI). Termin szkolenia: 4 grudnia 2013.

Program:

• Nowelizacje Kodeksu pracy 2013: czas pracy ( nowelizacja Dz.U. z 2013 r. poz. 896 – przepisy obowiązujące od 23.08.2013 r.), uprawnienia związane z funkcją rodzicielską ( nowelizacja Dz.U. z 2013 r., poz.675 i poz.1028 – obowiązująca od 01.10.2013 r )
• Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych uchwalona przez Sejm z dn.10.05.2013 r.: nowe regulacje w zakresie: zatrudnienia na stanowisku sekretarza, nowe zasady awansu wewnętrznego, nowa definicja wolnego stanowiska urzędniczego, wymagania kwalifikacyjne w zakresie asystentów i doradców, stanowisk pomocniczych i obsługi, nowelizacja ustaw: o samorządzie gminnym, powiatowym, samorządzie województwa . Skutki nowelizacji w sferze prawa pracy.
• Ogólny zakres podmiotowy i przedmiotowy pragmatyki służbowej pracowników samorządowych.
• Podstawy nawiązania stosunku pracy u pracodawców samorządowych – wybór , powołanie , umowa o pracę ( w tym dot. pracowników zatrudnianych na stanowiska asystentów i doradców oraz dla osób zatrudnionych po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych), pozycja sekretarza, problematyka dopuszczalności zawierania umów o pracę na okres próbny. Umowy o pracę „na zastępstwo”.
• Tryb naboru, możliwości odstępowania od konkursów, zmiany w wymaganiach formalno-prawnych naboru .
• Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym): aktualne przesłanki pozytywne i negatywne umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym) – staż, niekaralność, problem prowadzenia działalności gospodarczej.
• Służba przygotowawcza w jednostkach samorządowych – cel , zakres podmiotowy, podstawa zatrudnienia w jej okresie służby przygotowawczej, ograniczenie zakresu służby przygotowawczej, podstawy formalno-prawne – zarządzenie dotyczące służby przygotowawczej i egzaminu.
• Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające) oraz przeniesienie pracowników samorządowych – dopuszczalność przeniesienia, skutki przeniesienia w zakresie stosunku pracy.
• Rozwiązywanie stosunku pracy – przyczyny , tryb (m.in. porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania wypowiedzenia), wymagania formalno – prawne , wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy.
• Zasady powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych (podlegających pod samorząd terytorialny), ze szczególnym uwzględnieniem zasad zatrudniania dyrektorów instytucji kultury (od 2012 r.)
• Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2013 r.
• Kontrola prawa pracy i bhp przez PIP – tryb kontroli, dokumentacja, środki prawne.
• Dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ewidencje , rejestry itp.
• Orzecznictwo sądowe dotyczące zatrudniania pracowników samorządowych. Sesja pytań uczestników szkolenia

Szczegółowe informacje o szkoleniu: do pobrania plik PDF

Kontakt: Magdalena Piepke
Tel: 58 322 25 35, 506 546 362
E-mail: [email protected]
www.gdansk.frdl.pl

Komentarze Prawo pracy w samorządzie po zmianach (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»