Archiwalne

Szkolenie: Coaching rozwojowy

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie: Coaching rozwojowy

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie:
Coaching rozwojowy

Terminy szkolenia: 16.03.2013
Liczba dni szkolenia: 1
Godziny zajęć: 9:00-16:00
Miejsce szkolenia:
Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2013-03-15

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, wychowawców, terapeutów, pracowników socjalnych, studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, pedagogika, pragnących w swej pracy wspierać rodziców w procesie wychowawczym, uczyć ich, jak mogą wykorzystywać metody coachingu w relacjach z dzieckiem. Szkolenie jest adresowane do osób, którym zależy na zdobyciu doświadczeń związanych z aktywnym, samodzielnym prowadzeniem rozmów coachingowych.

Program obejmuje między innymi: miniwykłady i dyskusje pomocne w zrozumieniu założeń coaching, demonstrację narzędzi coachingowych i przykładów ich wykorzystania, interaktywne ćwiczenia grupowe umożliwiające wspólną obserwację różnorodnych stylów formułowania pytań, samodzielnie prowadzone rozmowy coachingowe z towarzyszącymi wskazówkami i informacją zwrotną.

1. Rozumienie roli coacha. Coaching a inne metody wspierania rozwoju.
2. Coaching jako rola zawodowa. Zastosowanie coachingu.
3. Filary coachingu
4. Wybrane narzędzia działań coachingowych
5. Ustalanie inspirujących celów, wzmacnianie kreatywności i pogłębianie motywacji
6. Pierwsze rozmowy coachingowe. Ćwiczenia praktyczne
a) struktura rozmowy coachingowej według modelu GROW
b) demonstracja przykładowej rozmowy coachingowej
c) ćwiczenie rozmowy coachingowej
7. Wspieranie samoświadomości i odpowiedzialności
8. Ćwiczenia doskonalące umiejętności coachingowe i wspierające zintegrowane stosowanie narzędzi.
a) prezentacja i demonstracja narzędzi wspierających efektywne wyznaczanie celów,
b) pobudzanie kreatywności klienta oraz planowanie i monitorowanie działań
c) doświadczenia wspierające eksperymentowanie z poznanymi narzędziami
d) Wzajemna informacja zwrotna, określenie obszarów do dalszej pracy
9. zasady wspierania klientów coachingu w monitorowaniu realizacji planów, uczeniu się z doświadczenia i radzeniu sobie z przeszkodami
10. Planowanie pracy coachingowej – budowanie długofalowej relacji i określanie celów na proces

Prowadzący:
Anna Grzelak-Zalewska – psycholog, certyfikowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych- rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany coach, konsultant. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia – specjalizacja psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Specjalizuje się w metodologii pomiaru i doskonalenia kompetencji społecznych ważnych w pracy zawodowej, w tym metodyce coachingu umiejętności interpersonalnych. Twórca programów szkoleniowych i dydaktycznych. Ukończyła Studia Podyplomowe Menadżerskie Zarządzanie Pracą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządania, Informatyki i Finansów. Certyfikowany trener ITC International Training Centre. Doświadczenie zawodowe: pracuje jako trener warsztatów psychologicznych, treningów interpersonalnych, szkoleń w zakresie Human Resource Management , Development, prowadzi coaching psychologiczny indywidualny i grupowy. Prowadzi szkolenia dla kadry menadżerskiej wielu wiodących firm, prowadzi szkolenia wewnętrzne firm, jest odpowiedzialna za indywidualny rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji pracowników. Od wielu lat prowadzi szkolenia w ramach projektów EFS dla instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów w zakresie zarządzania zespołem, budowania zespołu teambuilding, umiejętności menadżerskich, umiejętności interpersonalnych – komunikacja, asertywność, zarządzanie czasem, zarządzanie celami, zarządzanie włanym rozwojem; negocjacje i techniki sprzedażowe, mediacje. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z zakresu treningu autogennego, technik relaksacyjnych i wizualizacyjnych w pracy z klientem, warsztatów radzenia sobie ze stresem. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu pracy z grupą, rozumienia procesu grupowego, konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych, treningu interpersonalnego, oraz podstaw terapii grupowej.

koszt: 300 zł

miejsce: Sienkiewicza 116/4 Wrocław

zapisy i więcej informacji na stronie www Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie: Coaching rozwojowy (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»