Newsy

Nowa profesja – asystent rodziny

Jest już dostępna kolejna publikacja książkowa poświęcona działalności asystentów rodziny w Polsce. Nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego \”AKAPIT\” ukazała się książka autorstwa Izabeli Krasiejko pt. „Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej”.

Książka Izabeli Krasiejko zatytułowana „Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej” stanowi efekt zarówno studiów teoretycznych, badań empirycznych oraz – co trzeba szczególnie podkreślić – działań praktycznych. Autorka jest bowiem powszechnie znanym promotorem nowej profesji jaką jest zawód asystenta rodziny. Od samego początku pojawienia się w Polsce możliwości realizowania projektu „Asystent Rodziny” współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej z całego kraju, które podjęły się wprowadzenia w życie tej innowacji.

Dr Izabela Krasiejko od kilku już lat zajmuje się problematyką asystentury rodziny. Na ten temat napisała kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów. Wygłosiła wiele referatów na konferencjach naukowych i metodycznych. Prezentowana tu książka stanowi swoiste ukoronowanie aktywności naukowej i praktycznej Autorki. Publikacja uzyskała wysoką ocenę recenzentów wydawniczych.

Dr hab. Anna Kotlarska-Michalska prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreśla, że „Autorka pracy postawiła sobie bardzo jasny, ale nie taki prosty cel badawczy – poznanie procesu tworzenia się nowej roli zawodowej i nowego zawodu poprzez opis kształtowania się asystentury rodzinnej jako nowej formy pomocy rodzinie (…). Ten cel został zrealizowany nie tylko dzięki szerokiej wiedzy Autorki o ustawowej i praktycznej stronie zawodu asystenta rodziny, ale przede wszystkim na bazie rzetelnie przeprowadzonych badań empirycznych – opartych na wielu technikach. Dzięki temu powstała pierwsza monografia, obrazująca istotę pracy asystenta rodziny w różnych relacjach i powiązaniach z przedstawicielami służb społecznych i różnych instytucji, z którymi styka się on w trakcie wykonywania specyficznej misji i odpowiedzialnego zawodu, współkreowanego przez wiele czynników. (…) Można wyrazić słowa uznania pod adresem Autorki; wykonała ona pionierskie badania nad rolą asystenta rodziny (…)”.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie akcentuje, że książka „stanowi dużą wartość poznawczą i praktyczną i zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Z pewnością może stać się ważnym źródłem wiedzy dla szerokiego grona czytelników. Przede wszystkim chodzi o asystentów rodziny zainteresowanych rozwojem swojego warsztatu, a co za tym idzie przeobrażeniem się zawodu w profesję, a także osób będących we władzach gmin, kadry kierującej ośrodkami pomocy społecznej, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i socjologów zajmujących się różnymi formami pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. To także bardzo dobra pomoc dla studentów pracy socjalnej, resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i socjologii oraz pokrewnych dyscyplin”.


Spis treści publikacji „Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej”.
http://www.weakapit.pl/ksiazki/st/zawod_asystenta_rodziny…_st.pdf

Internetowy Sklep Wydawnictwa Edukacyjnego \”AKAPIT\”
www.sklep.weakapit.pl/product.php?id=445oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

24 kwietnia 2018      TAGI:      
W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania...»

Nowa kwota wolna od podatku

03 stycznia 2017      TAGI:   
Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,...»

Karty Dużej Rodziny i dofinansowanie zakupu kotła gazowego

06 kwietnia 2018      TAGI:      
Jak informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Górnictwo...»

GIODO o administrowaniu danych osobowych w Karcie Dużej Rodziny

18 sierpnia 2017      TAGI:      
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w związku z wieloma zgłoszeniami...»

Będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych?

19 kwietnia 2017      TAGI:   
Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji został opublikowany projekt ustawy o ochronie danych...»