Archiwalne

Zaburzenia stresu pourazowego – ASD/PTSD – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna

Szkolenie w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Terminy: 2013-05-17
Temat: Zaburzenia stresu pourazowego – ASD/PTSD- diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna Terminy: 2013-05-17
Temat: Zaburzenia stresu pourazowego – ASD/PTSD- diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna
Czas trwania: 9:00-16:00

Adresaci:
Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z osobami po traumatycznych doświadczeniach – psychologów, terapeutów, pracownikow slużb ratowniczych i ośrodków interwencji kryzysowej, pedagogów, pracowników socjalnych zainteresowanych problematyka stresu pourazowego.

Tematyka:
1. Zespół ostrego stresu ASD – definicja.
2. Kryteria diagnostyczne ASD.
3. Narzędzia pomiaru ASD. Wywiad kliniczny ASDI, Stanfordzki Kwestionariusz Ostrej Reakcji Stresowej SASRQ, Skala Zespołu Ostrego Stresu ASDS.
4. Terapia ostrego zespołu stresu pourazowego.
5. Zaburzenia po stresie traumatycznym – definicja PTSD wedlug DSM – IV.
6. Następstwa stresu traumatycznego w klasyfikacji ICD – 10.
7. Współwystępowanie innych zaburzeń. Diagnoza i metody pomiaru zaburzenia po stresie traumatycznym. SCID, Skala PTSD, Pourazowa Skala Diagnostyczna, Skala Urazu Davidsona.
8. Mechanizmy i czynniki wpływające na rozwój PTSD.
9. Skutki PTSD.
10. Typologia pacjentów doświadczonych traumą.
11. Terapia pacjentów z zaburzeniem po stresie traumatycznym.
12. Metody i techniki. Techniki ekspozycyjne – BET, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika \”przewijania\”, technika ograniczania traumatyzacji TIR, terapia przepracowania poznawczego CPT, trening odpowrności na stres, terapia sensomotoryczna, technika re-living, complex-trauma. Farmakoterapia.
13. Zapobieganie rozwojowi PTSD u osob po traumatycznych doświadczeniach.
14. Analiza przypadkow klinicznych pacjentów z ASD i PTSD.

Osoba prowadząca: Agnieszka Juszczyk – biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu ofiar i sprawów gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Koszt szkolenia: 300 PLN

www.dcp.wroclaw.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zaburzenia stresu pourazowego – ASD/PTSD – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»