Newsy

Zmieniają pomoc społeczną


Co zrobić, aby  pieniądze przeznaczane na pomoc społeczną przynosiły lepsze rezultaty, a pracownicy socjalni mieli większą satysfakcję z wykonywanej pracy? Sposobem ma być organizowanie społeczności lokalnej czyli praca z całymi społecznościami lokalnymi ukierunkowana na aktywizację mieszkańców.  Właśnie ruszył wielki program szkoleniowych, w ramach którego 3 tys. pracowników socjalnych poznaje metodę pracy ze społecznością.

W sumie zrealizowanych zostanie 120 dwudniowych szkoleń na terenie całego kraju. Uczestnicy podczas spotkań poznają główne założenia modelu organizowania społeczności lokalnej [ http://www.osl.org.pl/osl/ ], dowiadują się jak współpracować z grupami, poznają takie narzędzia jak budowanie partnerstw czy wolontariat. Podczas szkoleń mówi się o tym jakie są założenia nowej roli pracowników socjalnych oraz jakie są uwarunkowania organizacyjne i prawne związane z wprowadzeniem OSL w ośrodkach.  Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

To jest zmiana, która idzie w polskiej pomocy społecznej – z biernej na aktywną, wykorzystująca możliwości ludzi i uruchamiająca energię grup i społeczności do samopomocy –  mówi Paweł Jordan, lider ds. edukacji w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Sami uczestnicy szkoleń podkreślają, że trzeba odejść od biurokracji, a zacząć wydobywać potencjał ludzi i wzmacniać ich samodzielność.  Mówią o znaczeniu jakie ma stosowanie metody OSL dla lokalnej społeczności, ale też jej wpływie na wizerunek samego ośrodka. Uświadamiają sobie, że wiele zależy od nich samych, choć często wymaga to przełamania ich własnych uprzedzeń.

To jest przyszłość pomocy społecznej – podsumowuje Paweł Jordan.

Szczegółowy program i terminy szkoleń można znaleźć na stronie internetowej www.osl.org.plModel organizowania społeczności lokalnej został wypracowany wspólnie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytut Spraw Publicznych.  Model zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych jakie będzie pełnił pracownik socjalny: animatora lokalnego, organizatora sieci społecznych i lokalnego polityka społecznego, a jego głównym celem jest aktywizowanie grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją.

Prace nad modelem oraz jego upowszechnianie poprzez szkolenia realizowane jest w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.  Jego celem jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Projekt zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest na zasadzie partnerstwa publiczno-społecznego.

autor: Radosław Wałkuski, CAL
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zmieniają pomoc społeczną (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona przez warsztaty terapii zajęciowej oraz jej finansowanie przez powiaty”.

26 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się transmisja panelu ekspertów...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»