Archiwalne

Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych – nowe rozporządzenie w sprawie wywiadu środowiskowego oraz zmiana w wyniku przyznawania dodatków energetycznych.” Miejsce szkolenia: POZNAŃ, ŁÓDŹ, TORUŃ, WARSZAWA, LUBLIN Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.
\”Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych – nowe rozporządzenie w sprawie wywiadu środowiskowego oraz zmiana w wyniku przyznawania dodatków energetycznych.

23.10.2013r. Poznań
19.11.2013r. Łódź
20.11.2013r. Toruń
21.11.2013r. Warszawa
22.11.2013r. Lublin

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

2. Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości:
tytuły prawne stanowiące podstawę przyznania dodatku mieszkaniowego (umowa dożywocia, użyczenia)
* definicja gospodarstwa domowego oraz sposób ustalania wysokości dochodu wszystkich członków
gospodarstwa domowego (wyjątki – świadczenia, których się nie wlicza do dochodu), dochód z
prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym oddanego w dzierżawę,
* sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej
przed i po 23 listopada 2004r.
* sposób obliczania dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu, (ustalanie ceny 1 kWh,),
* definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny.

3. Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.

4. Przesłanki odmowy przyznania uprawnienia – definicja rażącej dysproporcji

5. Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, zaległości, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie.

6. Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego – podstawy i tryb wznowienia.

7. Obowiązki zarządcy wynikające z przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

8. Omówienie przepisów wykonawczych do ustawy.

9. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje.

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
DariaAwaria999 » 14 lipca 2024, 21:11

ZR dla obywateli UKR

rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów