Archiwalne

Dodatki mieszkaniowe – zmiany

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR Gdańsk zaprasza pracowników ośrodków pomocy społecznej na otwarte szkolenie: ZMIANY W WYSOKOŚCI USTALANIA PRAWA ORAZ TRYBU I ZASAD OKREŚLANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO. Termin szkolenia: 22 listopada 2012.

ZMIANY W WYSOKOŚCI USTALANIA PRAWA ORAZ TRYBU I ZASAD OKREŚLANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO OD DNIA 1 LIPCA 2011 R. ŹRÓDŁA DOCHODU RODZINY I ICH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO. METRYKA SPRAWY, JAKO OBOWIĄZUJĄCA CZĘŚĆ AKT SPRAWY

TERMIN SZKOLENIA: 22 LISTOPADA 2012 R.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową, o ile są upoważnione do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Cel szkolenia: Omówienie najnowszych zmian prawnych z obszaru zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych wraz z orzecznictwem z tego zakresu.

Korzyści: Materiały przekazywane uczestnikom zawierają akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych.

Program:
1. Sposób prowadzenia metryki sprawy administracyjnej.
2. Istotne zmiany od dnia 1 lipca 2011r. ustawy o dodatkach mieszkaniowych, szczególna sytuacja właściciela domu jednorodzinnego w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego.
3. Pojęcie dochodu rodziny i sposoby jego ustalania.
4. Dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, a zwłaszcza uchwały NSA I OPS 8/09 z 10 grudnia 2009r.
5. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę.
6. Nadpłaty i niedopłaty z tytułu rozliczenia zużytej wody i centralnego ogrzewania – dochód,
a może wydatek ?
7. Definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
8. Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.
9. Sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przed i po 23 listopada 2004 r.
10. Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa gminy do jej zmiany.
11. Przesłanki odmowy przyznania uprawnienia – definicja rażącej dysproporcji.
12. Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego – podstawy
i tryb wznowienia,
13. Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie .
14. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:
 właściwość rzeczowa organu,
 elementy i ocena wniosku złożonego przez stronę,
 braki formalne wniosku
 postępowanie dowodowe,
 obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej,
 udział strony w postępowaniu,
 doręczenie decyzji,
 środki zaskarżenia,
 wzruszanie decyzji ostatecznych.

Wykładowca: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku

Miejsce szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali szkoleniowej biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów11, I piętro, (5 min. drogi od dworca PKP i PKS)

Cena: 380 zł + VAT (23 % lub zw.)*obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasie przerwy. W przypadku realizacji tego szkolenia u Państwa, dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3 034 zł + VAT (23 % lub zw.)*

*Podstawa zwolnienia z VAT – art.43, ust.1 pkt.29C u.p.t.u.

Zgłoszenia przyjmujemy w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres mailowy [email protected] lub faksem na numer 58 550 32 39.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 58 322 25 35.

www.gdansk.frdl.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Dodatki mieszkaniowe – zmiany (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR