Newsy

Zapraszamy do projektu „Model wsparcia”

Centrum Integracji Społecznej testuje Model Wsparcia, którego innowacyjność skoncentrowana jest na stworzeniu wspólnej płaszczyzny do działań na polu przeciwdziałania przemocy domowej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w wieku 50+.

Centrum Integracji Społecznej testuje projekt partnerski Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym.

Celem tego projektu jest przetestowanie Modelu Wsparcia, którego innowacyjność skoncentrowana jest na stworzeniu wspólnej płaszczyzny do działań na polu przeciwdziałania przemocy domowej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w wieku 50+.

Trwa szkolenie 10 osób, które poznają specyfikę funkcjonowania Modelu Wsparcia, specyfiki potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Modelu Gotowości do Zmiany oraz elementów coachingu (w sumie 85h szkoleniowych). Po zakończeniu szkolenia wybierzemy 3 najbardziej odpowiednie, które zatrudnimy jako Koordynatorów Wsparcia. Przez okres sześciu miesięcy będą one wdrażać Program Zmiany wobec 15 uczestniczek projektu. Będą im towarzyszyć w zależności od ich indywidualnych potrzeb – podczas wybranych zajęć szkoleniowych, przy adaptacji na miejscu praktyk, a także poza godzinami planowanej aktywizacji.

Produktem finalnym projektu będzie Model Wsparcia – narzędzie:

- aktywizujące niezatrudnione kobiety po 50 r. ż. doświadczające przemocy dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym,

– wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,

- podnoszące efektywność wsparcia udzielanego przez gminne zespoły interdyscyplinarne,  integrujące i scalające działania instytucji pomocy społecznej (IPS) oraz włączające w nie sektor prywatny.

– zwiększające udział NGO w aktywne rozwiązywanie problemów społecznych,

– zwiększające szanse osób doświadczających przemocy domowej na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej oraz aktywizującym je społecznie i zawodowo.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać bieżące informacje o podejmowanych w ramach projektu działań, zapraszamy do kontaktu:

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
tel. 71/782 35 17
e-mail: alina.radziuk@cis.wroclaw.pl  

Projekt Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zastrzeżenia PFZPSiPS do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją Programu „Za życiem”

25 maja 2017      TAGI:         
Do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły zastrzeżenia do projektu...»

Będą zmiany w ustawach z obszaru „wsparcia rodziny”

21 maja 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji...»

Zmiany w systemie wsparcia rodziny

27 lipca 2017      TAGI:      
  W dniu 26.07.2017 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. ozmianie...»

„Bliżej Funduszy Europejskich” – zapraszamy do Krakowa

9 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (ul. Basztowa 22) odbędzie...»

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” w 2018 roku

30 marca 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»