Newsy

II nabór do projektu ”Czas na staż-czas na pracę!

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” sp. z o.o. rozpoczyna II nabór do projektu skierowanego do bezrobotnych osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Krakowa. Głównym celem projektu „Czas na staż – czas na pracę!” jest wzrost zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Rekrutacja uczestników trwa do 29 maja 2013r.

Dla kogo projekt?

Mogą w nim uczestniczyć osoby, które:
– posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
– są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy w Krakowie;
– zamieszkują na terenie miasta Krakowa.
Łącznie w projekcie weźmie udział 130 osób.
60% miejsc zarezerwowanych jest dla kobiet,
15% miejsc zarezerwowanych jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Co oferujemy?
Główna forma wsparcia w projekcie to płatne STAŻE

Zakłada się średnio 4 miesiące stażu dla każdego uczestnika. Staż w minimalnym zakresie będzie trwać 3 miesiące. Na koniec każdego stażu pracodawca wydaje opinię zawierająca informację o zadaniach realizowanych podczas stażu przez uczestnika projektu i umiejętnościach zawodowych nabytych w trakcie stażu.
Stażystom przysługiwać będzie stypendium.

Podczas stażów uczestnikom projektu oferowane będą:
• Zwrot kosztów dojazdu do miejsc stażowych
• Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

Inne, pomocnicze formy wsparcia w projekcie to:

1. Warsztaty – aktywne poszukiwanie pracy (zajęcia grupowe)
Warsztaty obejmować będą: techniki aktywnego poszukiwania pracy, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja podczas rozmowy z pracodawcą, zasady komunikacji.
Warsztaty prowadzone będą w grupach 13-osobowych, w wymiarze 25 godzin.
2. Poradnictwo psychologiczno-doradcze (indywidualne)
Spotkania ze specjalistami (psycholog, doradca zawodowy, prawnik)w ramach tej formy wsparcia organizowane będą w odpowiedzi na zgłaszane bądź zdiagnozowane w IPD potrzeby uczestników projektu. W spotkaniach będą mogły brać udział osoby z otoczenia uczestników.
3. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy rozpocznie się po pierwszej rekrutacji i trwać będzie aż do momentu znalezienia miejsc pracy uczestnikom ostatniej edycji rekrutacji.
Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne znajdujące się na stronie: www.czasnastaz.inbit.pl w zakładce Rekrutacja.
Konieczne jest złożenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia z Grodzkiego Urzędu Pracy poświadczającego pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych.

Gdzie należy się zgłosić?

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o.

ul. Szlak 8a/5
31-161 Kraków

poniedziałek – piątek : 10.00 – 16.00
tel. 12 617 18 91, tel. 12 626 00 95

e-mail: [email protected]

strona internetowa projektu: www.czasnastaz.inbit.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze II nabór do projektu ”Czas na staż-czas na pracę! (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Trwa nabór do trzeciej edycji pierwszego w Polsce programu MBA dedykowanego pomocy społecznej!

23 stycznia 2024      TAGI:         
Uczelnia Korczaka uruchamia III edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

14 lutego 2024      TAGI:      
Trwa nabór kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej. Dokumenty...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Nabór do Rady ds. Uchodźców

Nabór do Rady ds. Uchodźców

12 lutego 2024      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło konkurs w celu wyłonienia kandydatów w skład funkcjonującej...»
gosia4 » 24 lipca 2024, 14:06

chorobowe a skończone 50 lat

mycha900 » 24 lipca 2024, 14:00

Powtórka z rozrywki ?

Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie