Archiwalne

Nowa wersja Programu Płatnik

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach w Olsztynie, na temat Nowej Wersji Programu Płatnik. Szkolenie odbędzie się w dniu 17 grudnia /wtorek/ w Hotelu Warmińskim w Olsztynie. Wszelkie szczegóły pod numerem tel. 89 522-14-82.

Program szkolenia:

1. Wymagania konfiguracyjne programu Płatnik ver. 9.01.001 co do sprzętu i systemu operacyjnego: konfiguracja minimalna i konfiguracja zalecana.
2. Instalacja programu Płatnik ver. 9.01.001 (aktualizacja Płatnika ver. 8.01.001A) oraz czynności wstępne po instalacji, w tym przeprowadzenie konwersji bazy danych.
3. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS).
4. Nowa organizacji danych w programie Płatnik (po zaimportowaniu danych z ZUS)
a) zmiany w kartotece płatnika składek,
b) zmiany w kartotece ubezpieczonego,
c) zmiany w statusie przetworzenia dokumentów.
5. Zmiany w dokumentach zgłoszeniowych.
6. Zmiany w dokumentach rozliczeniowych.
7. Likwidacja funkcji (kreatora) tworzenia dokumentów ZUS RMUA – zgodnie ze zmianami przepisów obowiązującymi od 01.01.2013 r. oraz tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej,
a) informacja miesięczna,
b) informacja roczna.
8. Nowe możliwości (mechanizmy) w programie Płatnik
a) wymuszanie korekty raportów ZUS RCA, w przypadku zmiany stopy procentowej w ZUS DRA,
b) automatyczne generowanie dokumentu wyrejestrowania członków rodziny (ZUS ZCNA) w przypadku wyrejestrowania osoby ubezpieczonej (ZUS ZWUA),
c) przekazywanie do ZUS jedynie pozycji zmienionych w korygowanych dokumentach, a nie wszystkich pozycji,
d) warunkowe przekazywanie do ZUS dokumentów z błędami,
e) inne zmiany.
9. Zmiany w zakresie weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, a także rozszerzona lista błędów
a) rozszerzony zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o dane pobrane z ZUS,
b) weryfikacja kartoteki płatnika składek,
c) weryfikacja kartotek osób ubezpieczonych,
d) weryfikacja danych płatnika oraz osób ubezpieczonych w dokumentach, z danymi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Płatników oraz systemu PESEL,
e) weryfikacja dokumentów w kontekście tytułów ubezpieczenia,
f) kontrola poprawności wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, dla których określono dolną lub górną granicę w obowiązujących przepisach
10. Nowe mechanizmy wysyłania dokumentów w programie Płatnik ver. 9.01.001
a) blokowanie wysyłki do ZUS niepoprawnych dokumentów,
b) blokowanie wysyłki w tym samym zestawie dokumentów,
c) możliwość ustalenia kolejności przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA, a także dokumentów wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA
11. Umożliwienie monitorowania stanu przetworzenia w ZUS wysłanych dokumentów.

Zapraszamy

www.centrum.entro.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowa wersja Programu Płatnik (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»