Czytelnia   

„Praca Socjalna” w 2015 roku

PS_2015_01Jest już dostępny pierwszy numer „Pracy Socjalnej” w 2015 roku. Dwa artykuły z tego numeru dotyczą migrantów i ukazują problematykę pracy socjalnej z tą grupą klientów. W pierwszym z nich – Świadomość znaczenia różnic kulinarnych i zmiany nawyków żywieniowych w pracy socjalnego z migrantami Anna Linka porusza problemy społeczne, kulturowe, rodzinne i zdrowotne wynikające ze zmiany przez migrantów ich nawyków żywieniowych, a także wskazuje sposoby ich rozwiązania w ramach pracy socjalnej. Drugi artykuł, autorstwa Edyty Januszewskiej Uchodźcy w Danii – między integracją a marginalizacją charakteryzuję sytuację uchodźców i imigrantów w Danii. Opisane zostało nim życie uchodźców w ośrodkach, procedura nadawania statusu uchodźcy oraz działania na rzecz integracji mniejszości z grup etnicznych.

Poza tym w „Pracy Socjalnej” możemy przeczytać tekst Adama Lisowskiego Przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a prawo do świadczeń z pomocy społecznej, w którym autor dokonał analizy normy zawartej w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) w zakresie w jakim stawia ona wymóg jednoczesnego zamieszkiwania i przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako warunku koniecznego posiadania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej.

W numerze 1 „Pracy Socjalnej” ukazały się też artykuły dotyczące systemu ochronny dziecka w Wielkiej Brytanii (autor: E. Wójcik), wyniki badań dotyczące zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) wśród klientów pomocy społecznej (A. Chańko, M. Chmielewska), informacja na temat Światowego Dnia Pracy Socjalnej (A. Gocłowski) oraz inne interesujące teksty.

Praca Socjalna nr 1/2015 (Publikacja do nabycia w księgarni internetowej publikacje.irss.pl)

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

06 lipca 2018      TAGI:      
Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą...»

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców.”, Danuta Rode

23 sierpnia 2018     
Pani Prof. SWPS dr hab. Danuta Rode oddaje w ręce czytelnika niezwykle ważną i instytucjonalnie...»

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

06 lipca 2018      TAGI:      
Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą...»