Czytelnia   

„Praca Socjalna” w 2015 roku

PS_2015_01Jest już dostępny pierwszy numer „Pracy Socjalnej” w 2015 roku. Dwa artykuły z tego numeru dotyczą migrantów i ukazują problematykę pracy socjalnej z tą grupą klientów. W pierwszym z nich – Świadomość znaczenia różnic kulinarnych i zmiany nawyków żywieniowych w pracy socjalnego z migrantami Anna Linka porusza problemy społeczne, kulturowe, rodzinne i zdrowotne wynikające ze zmiany przez migrantów ich nawyków żywieniowych, a także wskazuje sposoby ich rozwiązania w ramach pracy socjalnej. Drugi artykuł, autorstwa Edyty Januszewskiej Uchodźcy w Danii – między integracją a marginalizacją charakteryzuję sytuację uchodźców i imigrantów w Danii. Opisane zostało nim życie uchodźców w ośrodkach, procedura nadawania statusu uchodźcy oraz działania na rzecz integracji mniejszości z grup etnicznych.

Poza tym w „Pracy Socjalnej” możemy przeczytać tekst Adama Lisowskiego Przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a prawo do świadczeń z pomocy społecznej, w którym autor dokonał analizy normy zawartej w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) w zakresie w jakim stawia ona wymóg jednoczesnego zamieszkiwania i przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako warunku koniecznego posiadania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej.

W numerze 1 „Pracy Socjalnej” ukazały się też artykuły dotyczące systemu ochronny dziecka w Wielkiej Brytanii (autor: E. Wójcik), wyniki badań dotyczące zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) wśród klientów pomocy społecznej (A. Chańko, M. Chmielewska), informacja na temat Światowego Dnia Pracy Socjalnej (A. Gocłowski) oraz inne interesujące teksty.

Praca Socjalna nr 1/2015 (Publikacja do nabycia w księgarni internetowej publikacje.irss.pl)

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
Praca socjalna w środowisku lokalnym

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

29 maja 2020      TAGI:         
Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna...»
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

02 listopada 2020      TAGI:         
Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina...»

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»