Czytelnia      

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą biegle poruszać się w meandrach przepisów polskiego prawa.

Udzielanie stosownej formy pomocy niejednokrotnie nastręcza wiele trudności wiążących się niejednokrotnie z wykładnią przepisów prawa. Wychodząc naprzeciw wskazanym potrzebom Wydawnictwo C.H.Beck wydało „Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”. Publikacja ma na celu objęcie pewną klamrą specyfiki działania jednostki w kontekście kierowania nią.

Autorzy podzielili publikacja na IV tematycznie pogrupowane rozdziały. W pierwszym została podjęta problematyka zatrudniania dyrektora ośrodka pomocy społecznej, charakter zawieranego stosunku pracy oraz jego zakończenie. W kolejnym autorzy zanalizowali charakterystykę załatwiania spraw w jednostce, omówili wpływ nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego dla prowadzonych postępowań przez Ośrodek, procedurę przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, jak również świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Autorzy pokusili się również o analizę zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście działalności Zespołów Interdyscyplinarnych.

W trzecim rozdziale podjęto m.in. problematykę wykonywania czynności z zakresu prawa pracy przez dyrektora ośrodka, ochrony danych osobowych (z uwagi na okres wydania publikacja nie uwzględnia zmian wprowadzonych w polskim porządku prawnym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych), dostępu do informacji publicznej, petycji oraz skarg, zamówień publicznych po odpowiedzialność kierownika jednostki.

W ostatnim rozdziale zostały podjęte zagadnienia związane z gospodarką finansową ośrodka tj. dotacje celowe, odpowiedzialność kierownika jednostki w kontekście gospodarki finansowej oraz problematyka VAT-u.

Złożonych charakter podejmowanych na łamach publikacji zagadnień wymagał od autorów biegłego stosowania wielu wzajemnie się uzupełniających aktów prawnych (jak Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego czy kodeksu postępowania cywilnego). Zagadnienia te zostały opisane w sposób klarowny i precyzyjny, dzięki czemu publikacja jest przystępna dla czytelnika. Dodatkowo autorzy opatrzyli zagadnienia przykładami obrazującymi praktyczne wykorzystanie przepisu.

W omawiane zagadnienia zostały wplecione wzory nie tylko dokumentacji kadrowej, decyzji administracyjnych, upoważnień, ale również te kluczowe dla funkcjonowania jednostki jak np. regulamin udzielania zamówień publicznych. Wskazane dokumenty zostały zamieszczone do płycie CD załączonej do publikacji.

Publikację należy polecić nie tylko kierownikom ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ale również pracownikom wskazanych placówek oraz studentom tychże kierunków.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa:
https://www.ksiegarnia.beck.pl/16515-vademecum-dyrektora-jednostki-pomocy-spolecznej-plyta-cd-anna-brzezinska#opis

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»
„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»
Praca socjalna w środowisku lokalnym

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

29 maja 2020      TAGI:         
Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna...»
„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzja

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

18 lutego 2020      TAGI:      
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...»