Czytelnia      

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą biegle poruszać się w meandrach przepisów polskiego prawa.

Udzielanie stosownej formy pomocy niejednokrotnie nastręcza wiele trudności wiążących się niejednokrotnie z wykładnią przepisów prawa. Wychodząc naprzeciw wskazanym potrzebom Wydawnictwo C.H.Beck wydało „Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”. Publikacja ma na celu objęcie pewną klamrą specyfiki działania jednostki w kontekście kierowania nią.

Autorzy podzielili publikacja na IV tematycznie pogrupowane rozdziały. W pierwszym została podjęta problematyka zatrudniania dyrektora ośrodka pomocy społecznej, charakter zawieranego stosunku pracy oraz jego zakończenie. W kolejnym autorzy zanalizowali charakterystykę załatwiania spraw w jednostce, omówili wpływ nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego dla prowadzonych postępowań przez Ośrodek, procedurę przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, jak również świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Autorzy pokusili się również o analizę zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście działalności Zespołów Interdyscyplinarnych.

W trzecim rozdziale podjęto m.in. problematykę wykonywania czynności z zakresu prawa pracy przez dyrektora ośrodka, ochrony danych osobowych (z uwagi na okres wydania publikacja nie uwzględnia zmian wprowadzonych w polskim porządku prawnym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych), dostępu do informacji publicznej, petycji oraz skarg, zamówień publicznych po odpowiedzialność kierownika jednostki.

W ostatnim rozdziale zostały podjęte zagadnienia związane z gospodarką finansową ośrodka tj. dotacje celowe, odpowiedzialność kierownika jednostki w kontekście gospodarki finansowej oraz problematyka VAT-u.

Złożonych charakter podejmowanych na łamach publikacji zagadnień wymagał od autorów biegłego stosowania wielu wzajemnie się uzupełniających aktów prawnych (jak Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego czy kodeksu postępowania cywilnego). Zagadnienia te zostały opisane w sposób klarowny i precyzyjny, dzięki czemu publikacja jest przystępna dla czytelnika. Dodatkowo autorzy opatrzyli zagadnienia przykładami obrazującymi praktyczne wykorzystanie przepisu.

W omawiane zagadnienia zostały wplecione wzory nie tylko dokumentacji kadrowej, decyzji administracyjnych, upoważnień, ale również te kluczowe dla funkcjonowania jednostki jak np. regulamin udzielania zamówień publicznych. Wskazane dokumenty zostały zamieszczone do płycie CD załączonej do publikacji.

Publikację należy polecić nie tylko kierownikom ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ale również pracownikom wskazanych placówek oraz studentom tychże kierunków.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa:
https://www.ksiegarnia.beck.pl/16515-vademecum-dyrektora-jednostki-pomocy-spolecznej-plyta-cd-anna-brzezinska#opis

Komentarze „Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck) (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»