Newsy         

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną, stanowiącą źródło inspiracji nie tylko dla adeptów pracy socjalnej, ale również wytrawnych praktyków.

Nowa seria wydawnicza metodyka pracy socjalnej zdaje się opierać przede wszystkim na potencjale tkwiącym głęboko w jednostce.

Jedną z publikacji z tej serii jest Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi.

Całość została podzielona na 3 zasadnicze obszary:

1. Metodyka pracy socjalnej z osobami w kryzysie bezdomności
2. Metodyka pracy socjalnej z osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne
3. Metodyka pracy socjalnej z osobami uzależnionymi.

Już w pierwszym rozdziale publikacja przekonuje czytelnika do przeniesienia ciężaru podnoszonej problematyki na grunt praktyczny. Zawiera opisy skonkretyzowanych przypadków stanowiących dalszy obszar eksploracji zakorzeniony w metodyce pracy socjalnej z osobami w kryzysie bezdomności. Autorka przedstawia mocne, jak i słabe strony charakteryzowanych przypadków w kontekście podejmowanego na łamach rozdziału obszaru problemowego, nakreślając zarazem metodykę dalszego wywodu.
Charakterystyka narzędzi, jakimi dysponuje pracownik socjalny (kontrakt socjalny, projekt socjalny, dialog motywacyjny) daje obraz szerokiego warsztatu jego pracy. Przedstawienie praktycznego ich zastosowania potęguje praktyczny walor publikacji.
Jednak praktyczny aspekt problematyki to nie tylko blaski, ale i cienie, o czym traktuje również autorka. Ograniczenia systemowe, które ujawnia rozdział, rzucają się długim cieniem na efektywność nierównej walki.

Na łamach kolejnego rozdziału zostaje podjęta problematyka pracy socjalnej z osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. Jego autorka, poruszając się po wskazanej płaszczyźnie, podejmuje wielowątkowy kontekst udzielanej pomocy nie tylko przez pracowników socjalnych, ale również kuratorów sądowych czy organizacje pozarządowe.
Podniesiona w dalszej jego części diagnoza położenia życiowego osoby opuszczającej zakład penitencjarny stanowi swoiste przedpole podejmowanych działań. Styl życia, wykształcenie, środowisko zawodowe, sąsiedzkie, sytuacja rodzinna, posiadane uzależnienia czy długość pobytu w jednostce penitencjarnej są niezwykle istotne w perspektywie doboru skutecznych narzędzi.
Jej znaczenie zostaje zobrazowane na skonkretyzowanym przykładzie, w kontekście działań metodycznych.

W ostatnim rozdziale czytelnik odnajdzie wskazówki dotyczące pracy z osobami uzależnionymi. Ogólna charakterystyka zjawiska przedstawiona na wstępie stanowi zaledwie wprowadzenie w eksplorowany obszar. Znajdziemy tu opis przypadku, charakterystykę mocnych i słabych stron skonkretyzowanego przypadku, jak i spektrum działań metodycznych. Szeroki wachlarz narzędzi, w jaki stara się wyposażyć autorka czytelnika, daje obraz złożoności oraz interdyscyplinarności materii.

Publikację należy szczególnie polecić pracownikom szeroko rozumianych służb społecznych z uwagi na jej iście praktyczny walor.

Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Metodyka pracy socjalnej

Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” (Wydawnictwo Difin)

10 grudnia 2021      TAGI:         
Na rynku ukazały się właśnie dwie pierwsze książki z nowej serii wydawniczej "Metodyka...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

02 listopada 2020      TAGI:         
Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina...»

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
Praca socjalna w środowisku lokalnym

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

29 maja 2020      TAGI:         
Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące