DOKUMENTY

      Dokumenty      
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - Wzór, Druk
Kategoria: Druki, formularze
Data dodania:
Pobierz wzór
    PDF (265.79 KB)     Liczba pobrań: 1443
Pobierz druk
    PDF (246.75 KB)     Liczba pobrań: 846

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?