Zaświadczenie lekarskie

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Zaświadczenie o stanie zdrowia KRUS - Druk

ROZMIAR: 26.64 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Czym jest wznowienie postępowania w pomocy społecznej?

Wznowienie postępowania jest powrotem w danej sprawie do momentu, kiedy sprawa ta została zakończona wydaniem decyzji. Dzięki wznowieniu organ, który... »

Problem ciężkiej lub długotrwałej choroby w pomocy społecznej

Problem długotrwałej choroby dotyczy osób, które z powodu posiadanego schorzenia pozostają przez długi czas pod opieką lekarską, a choroba, na którą... »

Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie do zakładu opiekuńczo-leczniczego - Druk

ROZMIAR: 235.67 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zaświadczenie psychologa dla osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej - Druk

ROZMIAR: 288.75 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zaświadczenie lekarza psychiatry dla osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej - Druk

ROZMIAR: 285.84 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej - Druk

ROZMIAR: 31.19 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Druk

Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Druk