„Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji” red. M. Kołodziej (Wydawnictwo C.H. Beck)

Wydawnictwo C.H. Beck, reagując na „dynamiczne zmiany” Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., zaoferowało czytelnikom „Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji” pod redakcją Macieja Kołodzieja. Publikacja zawiera stan prawny na miesiąc styczeń 2016.

Publikacja precyzyjnie wyjaśnia zmiany Ustawy o ochronie danych osobowych, które weszły w życie począwszy od 01.01.2015 r. oraz możliwości, jakie stworzyła dla Administratora Danych Osobowych (ADO).

Na łamach poradnika dokładnie wyjaśniono katalog zadań stojących przed Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz możliwości powierzenia mu zadań dodatkowych, jak również wątek racjonalności powołania jego zastępcy.

Vademecum ABIPowołanie ABI niesie ze sobą wymierne korzyści. Wiążą się one ze zwolnieniem z obowiązku rejestracji określonych zbiorów (zawierających tzw. dane zwykłe) czy przeniesieniem części odpowiedzialności za występujące nieprawidłowości.

W dalszej części autorzy pochylają się nad m.in. nad kwestiami umiejscowienia ABI w strukturach organizacyjnych jednostki (nierozerwalnie wiążę się to z zagadnieniem podległości służbowej), uprawnieniami administratora bezpieczeństwa informacji, procedurą jego powołania oraz funkcjonowaniem tych podmiotów, które nie zdecydowały się na jego powołanie.

Nałożenie przez ustawodawcę na ABI wykonywania czynności kontrolnych i nadzoru wymaga  przygotowania planu sprawdzeń, jak i ich dokumentowania. W poradniku zostały zawarte proceduralne aspekty przygotowania planu sprawdzeń, a także jego elementy, kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę oraz proces zatwierdzenia planu sprawdzeń przez ADO. Poradnik wskazuje na 3 rodzaje sprawdzenia, tj.: planowe, doraźne oraz na zlecenie GIODO, co obrazuje zakres wykonywanego sprawdzenia.

Publikacja podejmuje również problematykę prowadzenia przez ABI ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, elementy wykazu zbiorów danych osobowych, obowiązki w zakresie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania informacji z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ich ochrony.

Osobnym zagadnieniem podejmowanym w poradniku jest odpowiedzialność ABI i ADO. Przedstawienie sankcji karnych za dane działanie oraz ich znamion w pełni obrazuje zakres odpowiedzialności. Określone działanie wyczerpujące znamiona sankcjonowanego czynu nie jest uzależnione od wystąpienia określonych skutków, lecz znamienny jest fakt jego wystąpienia.

Analizie poddano:
– nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych,
– udostępnienie danych osobowych nieuprawionym,
– niezabezpieczenie danych osobowych,
– niezgłoszenie zbioru do rejestru,
– niedopełnienie obowiązku informacyjnego,
– utrudnienie kontroli.

Autor jednocześnie zwraca uwagę na wyrok NSA, który podnosi problematykę odpowiedzialności ADO za zachowanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

W dalszej części publikacji czytelnik ma możliwość zapoznania się z problematyką wydelegowania czynności do zewnętrznych osób lub podmiotów w drodze umowy. Autor zwraca uwagę nie tylko na kluczowe elementy umowy, przesłanki przetwarzania danych osobowych, ale przede wszystkim na zakres odpowiedzialności podmiotów ją zawierających.

Kierując się daleko idącym pragmatyzmem, autorzy przygotowali wzory dokumentów, które mogą być wykorzystane przez podmioty, takie jak:

– powołanie na administratora bezpieczeństwa informacji,
– wyznaczenie specjalisty ds. ochrony danych osobowych,
– upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz do dostępu do strefy przetwarzania danych osobowych,
–  upoważnienie do dostępu do strefy przetwarzania danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych w zbiorze
– umowa przetwarzania danych osobowych do przetwarzania,
– wykaz zbiorów danych osobowych,
– przykłady dokumentowania procesów kontrolnych.

W ostatniej części poradnika zostały zamieszczone wyciągi z obowiązujących aktów normatywnych związanych z obowiązkami administratora bezpieczeństwa informacji.

Poradnik należy szczególnie polecić Administratorom Danych Osobowych, Administratorom Bezpieczeństwa Informacji i ich zastępcom, podmiotom zawierającym umowy powierzenia danych do przetwarzania oraz wszystkim zainteresowanym podejmowaną przez autorów problematyką.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie wydawnictwa.

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

06 lipca 2018      TAGI:      
Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą...»

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Jedna czy wiele?”, Jerzy Szmagalski (Wydawnictwo Difin)

21 czerwca 2018      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa dr hab. n. humanistycznych ...»

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców.”, Danuta Rode

23 sierpnia 2018     
Pani Prof. SWPS dr hab. Danuta Rode oddaje w ręce czytelnika niezwykle ważną i instytucjonalnie...»